Wodorotlenek Potasu, płatki 1000 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 4 255,00 zł (4,26 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 233,65 zł (5,23 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 2 szt.

Kod produktu: PCCEL-00003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków 25 kg
 • pH:
  14
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Wodorotlenek potasu 1000 kg jest to jedna z najsilniejszych zasad istniejących na świecie (pH 14). Sprzedawany jest w formie białego ciała stałego, które pod wpływem wody ulega rozpłynięciu się wraz z wydzieleniem dużej ilości energii cieplnej (reakcja silnie egzotermiczna).

Wodorotlenek Potasu dostępny jest w opakowaniach:

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Wodorotlenek potasu, płatki 1000 kg jest to związek chemiczny o wzorze sumarycznym KOH. Występuje w formie białych płatków. Jest to substancja, która w połączeniu z wodą ulega rozpłynięciu się wraz z wydzieleniem dużej ilości energii cieplnej. Ważne jest przechowywanie wodorotlenku potasu w szczelnym i suchym miejscu gdyż ta substancja samoistnie pobiera dwutlenek węgla z otoczenia i zamienia je następnie w węglan potasu. Znajduje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu między innymi: przemysł mydlarski, przemysł włókienniczy, przemysł poligraficzny, przemysł papierniczy, przemysł tworzyw sztucznych, przemysł meblarski.

Właściwości

Wodorotlenek potasu stosowany jest jako:

 • Środek wybielający,
 • Środek osuszający,
 • Produkcja mydeł potasowych,
 • W akumulatorach jako elektrolit (jeden ze składników).

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1813

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H290 Może powodować korozje metali
 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną /ochronę oczu/ochronę twarzy
 • P303 + P361 + P353 W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
 • P305 + P351 + P338 W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • P310 Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Soda Kaustyczna płatki 1000 kg

Cena netto: 4 550,00 zł
Cena brutto: 5 596,50 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 50% DPPL 1200 kg

Cena netto: 1 950,83 zł
Cena brutto: 2 399,52 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Ług sodowy, roztwór wodny 30% paletopojemnik ibc/dppl

Cena netto: 1 270,00 zł
Cena brutto: 1 562,10 zł

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas amidosulfonowy 1000 kg

Cena netto: 11 959,00 zł
Cena brutto: 14 709,57 zł

Węglan Sodu 1000 kg, Soda Kalcynowana

Cena netto: 1 499,40 zł
Cena brutto: 1 844,26 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top