Zagęszczający pianę emulgator - 68155-07-7 ROKAmid KAD/2A

Cena netto: od 127,20 zł od 127,20 zł
Cena brutto: od 156,46 zł od 156,46 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-01944

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • produkt z grupy kosurfaktantów,
 • wytworzony na bazie olejów roślinnych,
 • doskonały modyfikator gęstości formulacji,
 • szerokie spektrum funkcji i zastosowań w przemyśle,
 • wysoka dyspergowalność w wodzie,
 • występuje w formie ciekłej,
 • bardzo dobrze działa w niskich temperaturach,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
baza_skladnikow_naturalnych Na Bazie składników naturalnych
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine
Zagęszczający pianę emulgator - 68155-07-7 ROKAmid KAD/2A

Zastosowanie

ROKAmid KAD/2A (INCI: Cocamide DEA) to surfaktant wytworzony na bazie olejów roślinnych. Występuje w postaci klarownej cieczy o jasnożółtym lub żółtym zabarwieniu. Produkt należy do grupy kosurfaktantów i cechuje się szeregiem pożądanych przez przemysł funkcji i zastosowań. Jest bardzo dobrym środkiem zagęszczającym (modyfikatorem reologii) poprawiającym konsystencję formulacji. W Grupie ROKAmidów KAD, wyrób posiada najlepsze właściwości zagęszczające.

Ciekła forma ROKAmidu KAD/2A ułatwia tworzenie różnego rodzaju receptur bez konieczności podgrzewania. Jest to bardzo korzystne z uwagi na konieczność wykorzystywania  w mieszaninach innych  aktywnych substancji, które mogą być wrażliwe na wyższe temperatury.

 

ROKAmid KAD/2A jest surfaktantem stabilizującym pianę i poprawiającym jej jakość, zwłaszcza w mieszaninach z anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Produkt doskonale spełnia swoje funkcje już przy niewielkiej zawartości w formulacji.

Jest on również substancją o bardzo dobrych właściwościach myjących. W związku z tym doskonale sprawdza się jako składnik preparatów kosmetycznych do mycia skóry i włosów. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia, a jednocześnie natłuszcza odbudowując barierę lipidową skóry.

ROKAmid KAD/2A ze względu na bardzo dobre właściwości detergencyjne i  emulgujące może stanowić znakomity komponent przemysłowych środków czyszczących. Jest surfaktantem kompatybilnym z surfaktantami niejonowymi, dedykowanymi do odtłuszczania np. w przemyśle naftowym.

ROKAmid KAD/2A jest również bardzo dobrym koemulgatorem wspomagającym inne emulgaroty  w procesie tworzenia emulsji. Z uwagi na skuteczne współdziałanie  z anionowymi surfaktantami, wyrób dobrze sprawdza się jako komponent domieszek do betonu. W tego typu zastosowaniach produkt poprawia jakość napowietrzenia.

Forma produktu i jego dyspergowalność w wodzie sprawiają, że  ROKAmid KAD/2A sprawdza się jako substancja poślizgowa w procesie wytwarzania różnego rodzaju części i emementów z tworzyw sztucznych na bazie polietylenu i polipropylenu. Właściwości antystatyczne produktu, to kolejna zaleta, która predysponuje go do zastosowania w produkcji tworzyw sztucznych.

ROKAmid KAD/2A w połączeniu z solami metali tworzy antystatyczny dodatek do styropianu i mieszanek polistyrenowych odpornych na uderzenia. Wyrób stosuje się też  w wodorozcieńczalnych, półsyntetycznych i syntetycznych chłodziwach do obróbki metalu oraz w środkach do polerowania.

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobry modyfikator reologii,
 • stabilizator piany i koemulgator,
 • efektywny w niewielkich stężeniach,
 • posiada właściwości myjące, ponownie natłuszczające, emulgujące i antystatyczne,
 • łatwy w operowaniu w procesach technologicznych.

Zastosowanie:

 • środki higieny osobistej,
 • kosmetyki pielęgnacyjne : balsamy do ciała, balsamy do włosów, preparaty do pielęgnacji brody,
 • farby do włosów i szampony koloryzujące,
 • detergenty,
 • przemysłowe środki czyszczące,
 • aktywne piany w myciu pojazdów,
 • domieszki do betonu,
 • tworzywa sztuczne,
 • obróbka metali,

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 - Działa drażniąco na skórę.
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

P280 - Stosować rękawice ochronne. Stosować ochronę oczu lub ochronę twarzy:
P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

Reagowanie:

P391 - Zebrać wyciek.
P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody.
P305 + P351 + P338 + P310 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top