Zasadowy płyn do czyszczenia gresu Buzil Erol G490

Cena netto: od 234,60 zł od 187,68 zł
Cena brutto: od 288,56 zł od 230,85 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 20%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: BUZ-K-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  12.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Bezbarwny
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Idealny do zastosowania w systemie ze środkiem Erolcid G491
 • Odpowiedni do gresu
 • Czyszczenie powierzchni mikroporowatych i drobnoziarnistych
 • Mycie powierzchni wykonanych z ceramiki i kamionki

Funkcje:

 • Wnika w pory powierzchni czyszczonej
 • Nadaje się do użycia na kamionce i ceramice
 • Odpowiedni do zastosowania w automatach myjących
 • Jest niskopienny i posiada doskonałe właściwości zwilżające
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Zasadowy płyn do czyszczenia gresu Buzil Erol G490 jest intensywnym zasadowym (pH 12,5) środkiem przeznaczonym do czyszczenia gresu. Dobrze sprawdza się również przy czyszczeniu kamionki i wszelkiego rodzaju powierzchni porowatych odpornych na działanie zasad. Erol G490 posiada zdolność bardzo szybkiego rozpuszczania brudu i głębokiego wnikania w pory czyszczonej powierzchni. Posiada właściwości niskopieniące. Produkt został ujęty na liście RK czyli środków dopuszczonych do mycia powierzchni ceramicznych w basenach. Najlepiej sprawdza się przy stosowaniu w systemie z kwasowym płynem Erolcid G491. Nadaje się do zastosowania w automatach myjących.

Zastosowanie: mikroporowate, drobnoziarniste i odporne na działanie zasad powierzchnie, płytki z kamionki szlachetnej, płytki antypoślizgowe, ceramika basenowa

Nie stosować na: szkło akrylowe, lakierowane powierzchnie, powierzchnie tekstylne, aluminium

Skład: <5% mydła, <5% niejonowych środków powierzchniowo czynnych, <5% anionowych środków powierzchniowo czynnych,<5% fosforanów, <5% polikarboksylanów, zawiera substancje zapachowe. Inne składniki: rozpuszczalniki rozpuszczalne w wodzie, alkalia, substancje pomocnicze.

Zalecenia:

Dla lepszego efektu mycia zalecamy zastosowanie ścierki z mikrofazy. Używać zawsze zimnej wody. Przy niższej temperaturze niż pokojowa mogą wystąpić osady w produkcie, które można usunąć przy pomocy podwyższenia temperatury. Nie zostaje jednakże utracona jakość produktu. Przy używaniu maszyn czyszczących regularnie myc i płukać zbiorniki.

Dozowanie:

 • Czyszczenie bieżące: 50-100ml / 10l wody
 • Czyszczenie intensywne: 500-1000ml / 10l wody
 • Czyszczenie gruntowne: 1000-3000ml / 10l wody
 • Mycie z użyciem automatów: 100-200ml / 10l wody

Właściwości

Kolor: bezbarwny

Zapach: perfumowany

Wartość pH: 12,5

Gęstość: 1,08 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2491

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 - Może powodować korozję metali.
H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H335 - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P271 - Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P330+P331 - W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top