Benzoesan sodu E211 proszek

Cena netto: od 415,12 zł od 415,12 zł
Cena brutto: od 510,60 zł od 510,60 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: FLN-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Benzoesan sodu E211 proszek – substancja jakości spożywczej stosowana jako dodatek do żywności i pasz. Benzoesan sodu w przemyśle spożywczym ma zastosowanie jako konserwant do żywności. Redukuje wzrost flory bakteryjnej, pleśni i drożdży. Szeroko stosowany jest w produkcji napojów słodzonych i oznaczony jest na etykiecie symbolem E211.

Zastosowanie

Benzoesan sodu E211 proszek – występuje w postaci białego proszku, który najmocniejsze działanie wykazuje w pH lekko kwaśnym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, a słabiej w rozpuszczalnikach organicznych. Benzoesanem sodu konserwowane są przetwory owocowo-warzywne, sałatki, marynaty rybne. Stosowany jest również do konserwacji jogurtów owocowych, piwa i oliwek. Benzoesan sodu nie jest szkodliwy dla środowiska i akumuluje się w wodzie i glebie. Nie akumuluje się również w organizmie człowieka. Dopuszczalna dzienna dawka benzoesanu sodu wynosi 5 mg/kg masy ciała. Znajduje również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz jako składnik środków przeciwkorozyjnych. Wykorzystywany jest w produkcji tworzyw sztucznych jako dodatek poprawiający ich wytrzymałość i czystość. Znajduje zastosowanie również w pirotechnice.

Właściwości

CAS 532-32-1

Wygląd zewnętrzny: Biały, krystaliczny proszek

Zawartość głównego składnika: 99-100 %

Wzór chemiczny: C7H5O2Na

Masa molowa: 144,1 g/mol

Chlorowane związki organiczne: max. 0,06 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 – Działa drażniąco na oczy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P280 – stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305+P351+P338 – w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

P337+P313 – w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Benzoesan sodu E211, konserwant granulki 750 kg

Cena netto: 7 489,00 zł
Cena brutto: 9 211,47 zł
Promocja

Benzoesan sodu rolniczy dodatek kiszonkarski 750 kg

5 768,29 zł Cena netto: 6 341,46 zł
7 095,00 zł

Benzoesan sodu rolniczy dodatek kiszonkarski 300 kg

Cena netto: 2 081,30 zł
Cena brutto: 2 560,00 zł

Benzoesan sodu E211, konserwant granulki 300 kg

Cena netto: 2 999,00 zł
Cena brutto: 3 688,77 zł

Benzoesan sodu E211 proszek 25 kg

Cena netto: 415,12 zł
Cena brutto: 510,60 zł

Benzoesan sodu E211 proszek półpaleta 300 kg

Cena netto: 4 748,47 zł
Cena brutto: 5 840,62 zł

Benzoesan sodu E211 proszek 1000 kg

Cena netto: 15 999,55 zł
Cena brutto: 19 679,45 zł

Benzoesan sodu E211 proszek 24 000 kg

Cena netto: 349 200,00 zł
Cena brutto: 429 516,00 zł

Benzoesan sodu E211, konserwant granulki 24000 kg

Cena netto: 200 400,00 zł
Cena brutto: 246 492,00 zł

Benzoesan sodu E211, konserwant granulki 1000 kg

Cena netto: 9 510,56 zł
Cena brutto: 11 697,99 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top