Benzoesan sodu E211 proszek

Cena netto: od 350,15 zł od 350,15 zł
Cena brutto: od 430,68 zł od 430,68 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: FLN-K-0002

Specyfikacja

  • Opakowanie jednostkowe:
  • Zawartość:
  • Opakowanie zbiorcze:
  • pH:
    0
  • Odczyn:
  • Kolor:
  • Zapach:

O produkcie

Benzoesan sodu E211 proszek – substancja jakości spożywczej stosowana jako dodatek do żywności i pasz. Benzoesan sodu w przemyśle spożywczym ma zastosowanie jako konserwant do żywności. Redukuje wzrost flory bakteryjnej, pleśni i drożdży. Szeroko stosowany jest w produkcji napojów słodzonych i oznaczony jest na etykiecie symbolem E211.

Zastosowanie

Benzoesan sodu E211 proszek – występuje w postaci białego proszku, który najmocniejsze działanie wykazuje w pH lekko kwaśnym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie, a słabiej w rozpuszczalnikach organicznych. Benzoesanem sodu konserwowane są przetwory owocowo-warzywne, sałatki, marynaty rybne. Stosowany jest również do konserwacji jogurtów owocowych, piwa i oliwek. Benzoesan sodu nie jest szkodliwy dla środowiska i akumuluje się w wodzie i glebie. Nie akumuluje się również w organizmie człowieka. Dopuszczalna dzienna dawka benzoesanu sodu wynosi 5 mg/kg masy ciała. Znajduje również zastosowanie w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym oraz jako składnik środków przeciwkorozyjnych. Wykorzystywany jest w produkcji tworzyw sztucznych jako dodatek poprawiający ich wytrzymałość i czystość. Znajduje zastosowanie również w pirotechnice.

Właściwości

CAS 532-32-1

Wygląd zewnętrzny: Biały, krystaliczny proszek

Zawartość głównego składnika: 99-100 %

Wzór chemiczny: C7H5O2Na

Masa molowa: 144,1 g/mol

Chlorowane związki organiczne: max. 0,06 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 – Działa drażniąco na oczy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę

P280 – stosować rękawice ochronne/ odzież ochronną/ ochronę oczu/ ochronę twarzy.

P305+P351+P338 – w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

P337+P313 – w przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top