Chlorek amonu paleta 3 sztuki 3000 kg

Cena netto: 9 536,00 zł (3,18 zł / 1 kg)
Cena brutto: 11 729,28 zł (3,91 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: CHA-0003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  3000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Produkcja baterii i ogniw galwanicznych
 • Komponent zagęszczający w produkcji środków powierzchniowo czynnych
 • Produkcja nawozów sztucznych
 • Odczynnik laboratoryjny
 • Środek sieciujący w produkcji mieszanin
 • Obróbka powierzchniowa metali
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Chlorek amonu paleta 3 sztuki 3000 kg – nazywany „salmiakiem” to nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków. Stosowany w produkcji nawozów oraz do oczyszczania powierzchni metali. Chlorek amonu wykorzystywany jest jako środek zagęszczający w produkcji środków powierzchniowo czynnych. Chlorek amonu jest komponentem w produkcji szamponów, żeli pod prysznic, płynów do mycia ciała. Salmiak stosowany jest do produkcji proszków do prania, baterii oraz farbiarstwie. W procesie cynkowania chlorek amonu stosowany jest do uaktywnienia powierzchni rur na działanie metalicznego cynku w procesie cynkowania, cynowania, produkcji barwników. Stosowany jest często jako utwardzacz do żywic mocznikowo – formaldehydowych, wykorzystywanych w produkcji klejów. W przemysłowej produkcji chlorek amonu stosuje się do wytwarzania paneli słonecznych.

Właściwości

Nazwa zwyczajowa: Salmiak
Zawartość głównego składnika – 99,5 %
CAS 12125-02-9 pH 4,0-5,8

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm

Chlorek amonu worek 25 kg

Cena netto: 153,00 zł
Cena brutto: 188,19 zł
Produkt tylko dla firm

Chlorek amonu paleta 1000 kg

Cena netto: 3 350,00 zł
Cena brutto: 4 120,50 zł
Produkt tylko dla firm

Chlorek amonu techniczny

od 153,00 zł
od 188,19 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top