Chlorek amonu techniczny

Cena netto: od 211,95 zł od 211,95 zł (8,48 zł / 1 kg)
Cena brutto: od 260,70 zł od 260,70 zł (10,43 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: CHA-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Zastosowanie:

 • Produkcja baterii i ogniw galwanicznych
 • Komponent zagęszczający w produkcji środków powierzchniowo czynnych
 • Produkcja nawozów sztucznych
 • Odczynnik laboratoryjny
 • Środek sieciujący w produkcji mieszanin
 • Obróbka powierzchniowa metali
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Chlorek amonu – nazywany „salmiakiem” to nieorganiczny związek chemiczny z grupy chlorków. Stosowany w produkcji nawozów oraz do oczyszczania powierzchni metali. Chlorek amonu wykorzystywany jest jako środek zagęszczający w produkcji środków powierzchniowo czynnych. Chlorek amonu jest komponentem w produkcji szamponów, żeli pod prysznic, płynów do mycia ciała. Salmiak stosowany jest do produkcji proszków do prania, baterii oraz farbiarstwie. W procesie cynkowania chlorek amonu stosowany jest do uaktywnienia powierzchni rur na działanie metalicznego cynku w procesie cynkowania, cynowania, produkcji barwników. Stosowany jest często jako utwardzacz do żywic mocznikowo – formaldehydowych, wykorzystywanych w produkcji klejów. W przemysłowej produkcji chlorek amonu stosuje się do wytwarzania paneli słonecznych.

Właściwości

Nazwa zwyczajowa: Salmiak
Zawartość głównego składnika – 99,5 %
CAS 12125-02-9 pH 4,0-5,8

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H319 Działa drażniąco na oczy

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P330 Wypłukać usta.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top