Chlorek baru dwuwodny

Cena netto: od 217,50 zł od 217,50 zł (8,70 zł / 1 kg)
Cena brutto: od 267,53 zł od 267,53 zł (10,70 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: AN-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlorek baru dwuwodny 25 kg - to surowiec chemiczny wykorzystywany w przemyśle w obróbce cieplno - chemicznej stopów żelaza oraz do ich oczyszczania. Również w produkcji barwników, sztucznych ogni. W przetwórstwie polimerów jako dodatek do tworzyw sztucznych, pigmentów. Wykorzystywany w przemyśle ceramicznym, papierniczym oraz do produkcji pestycydów i środków owadobójczych.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Chlorek baru dwuwodny to surowiec chemiczny dostępny w postaci dihydratu o wzorze chemicznym BaCl2*2H2O. Występuje jako bezbarwne lub białe ciało stałe. Jest rozpuszczalny w wodzie, nie rozpuszcza się w metanolu, etanolu i eterze. Barwi płomień na kolor zielony. Chlorek baru jest skrajnie trującą substancją. Swoje zastosowanie znajduje w przemyśle chemicznym. Chlorek baru wykorzystywany w przemyśle do produkcji barwników, pigmentów i sztucznych ogni. Również jako odczynnik wykrywający siarczany w związkach chemicznych. W procesie wielkopiecowym przy obróbce termiczno-chemicznej stopów żelaza oraz do oczyszczania ich ze zgorzelin i zanieczyszczeń. Jako środek czynny w produkcji pestycydów, herbicydów, fungicydów i środków owadobójczych. Jego postać krystaliczna o wysokiej czystości jest wykorzystywana jako odczynnik chemiczny w laboratoriach. W przemyśle ceramicznym chlorek baru stosowany jest do barwienia szkła oraz obniżania temperatury topnienia ceramiki. Chlorek baru oczyszcza wodę poprzez zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego.

Właściwości

 • Nr CAS: 10326-27-9
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały, bezbarwny
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: około 5 - 9,5 
 • Temperatura topnienia: 962 °C
 • Temperatura wrzenia: 1560 °C
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Ciężar nasypowy: około 1500 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: 357 g/l (20°C) 587g/l (100°C)
 • Zawartość głównego składnika: 98 %, Ca max 0.1 %, S max 0.003%

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1564

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H301 - Działa toksycznie po połknięciu. Acute Tox. 4, H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
 • P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
 • P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Chlorek baru dwuwodny 25 kg

Cena netto: 217,50 zł
Cena brutto: 267,53 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Chlorek baru dwuwodny 300 kg

Cena netto: 2 385,00 zł
Cena brutto: 2 933,55 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Chlorek baru dwuwodny 1000 kg

Cena netto: 7 774,55 zł
Cena brutto: 9 562,70 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top