Chlorek baru dwuwodny 1000 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 3 480,00 zł 3 024,50 zł (3,02 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 280,40 zł 3 720,14 zł (3,72 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 13%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 3 szt.

Kod produktu: AN-0009

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Paleta
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków x 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Chlorek baru dwuwodny 1000 kg - to surowiec chemiczny wykorzystywany w przemyśle w obróbce cieplno - chemicznej stopów żelaza oraz do ich oczyszczania. Również w produkcji barwników, sztucznych ogni. W przetwórstwie polimerów jako dodatek do tworzyw sztucznych, pigmentów. Wykorzystywany w przemyśle ceramicznym, papierniczym oraz do produkcji pestycydów i środków owadobójczych.

Chlorek baru dostępny w opakowaniach:

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Chlorek baru dwuwodny to surowiec chemiczny dostępny w postaci dihydratu o wzorze chemicznym BaCl2*2H2O. Występuje jako bezbarwne lub białe ciało stałe. Jest rozpuszczalny w wodzie, nie rozpuszcza się w metanolu, etanolu i eterze. Barwi płomień na kolor zielony. Chlorek baru jest skrajnie trującą substancją. Swoje zastosowanie znajduje w przemyśle chemicznym. Chlorek baru wykorzystywany w przemyśle do produkcji barwników, pigmentów i sztucznych ogni. Również jako odczynnik wykrywający siarczany w związkach chemicznych. W procesie wielkopiecowym przy obróbce termiczno-chemicznej stopów żelaza oraz do oczyszczania ich ze zgorzelin i zanieczyszczeń. Jako środek czynny w produkcji pestycydów, herbicydów, fungicydów i środków owadobójczych. Jego postać krystaliczna o wysokiej czystości jest wykorzystywana jako odczynnik chemiczny w laboratoriach. W przemyśle ceramicznym chlorek baru stosowany jest do barwienia szkła oraz obniżania temperatury topnienia ceramiki. Chlorek baru oczyszcza wodę poprzez zapobieganie powstawaniu kamienia kotłowego.

Właściwości

 • Nr CAS: 10326-27-9
 • Forma: ciało stałe
 • Kolor: biały, bezbarwny
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: około 5 - 9,5 
 • Temperatura topnienia: 962 °C
 • Temperatura wrzenia: 1560 °C
 • Temperatura samozapłonu: nie dotyczy
 • Temperatura zapłonu: nie dotyczy
 • Granice wybuchowości: nie dotyczy
 • Ciężar nasypowy: około 1500 kg/m3
 • Rozpuszczalność w wodzie: 357 g/l (20°C) 587g/l (100°C)
 • Zawartość głównego składnika: 98 %, Ca max 0.1 %, S max 0.003%

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1564

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H301 - Działa toksycznie po połknięciu. Acute Tox. 4, H332 - Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. 
 • P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu. 
 • P301+310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. 
 • P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Chlorek baru dwuwodny 25 kg

Cena netto: 87,00 zł (3,02 zł / 1 kg)
Cena brutto: 107,01 zł (3,72 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki