Chlorek cynku bezwodny

Cena netto: od 315,74 zł od 315,74 zł
Cena brutto: od 388,36 zł od 388,36 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: CHC-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlorek cynku bezwodny – nieorganiczny związek chemiczny o wzorze ZnCl2. Silnie higroskopijna substancja dobrze rozpuszczalna w wodzie. Stosowany jest jako topnik do odlewów, jako półprodukt, między innymi do baterii, do powlekania powierzchni metalowych. Chlorek cynku stosowany jest jako mikronawóz w rolnictwie. Używany jest w laboratoriach chemicznych. Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Chlorek cynku bezwodny - jest to nieorganiczny związek chemiczny, o wzorze ZnCl2. Otrzymywany jest w reakcji kwasu solnego i cynku. Występuje w formie stałej, bezzapachowej. Jest silnie higroskopijną substancją, dobrze rozpuszczalną w wodzie, etanolu, metanolu. Wykorzystywany jest jako bezwodny środek suszący. Chlorek cynku stosowany jest jako zaprawa przy drukowaniu tkanin. Używany jest jako topnik do oczyszczania powierzchni lutowanych. Ma zastosowanie jako elektrolit do produkcji ogniw galwanicznych. Chlorek cynku stosowany jest jako półprodukt (składnik) w bateriach. Chlorek cynku wykorzystywany jest w laboratoriach chemicznych oraz do produkcji past lutowniczych, produkcji wymieniaczy jonowych. Produkt tylko do użytku profesjonalnego.

Stosowany jest również:

 • Jako topnik do odlewów,
 • Jako półprodukt, między innymi do baterii, do powlekania powierzchni metalowych,
 • Wykorzystywany w laboratoriach chemicznych; 
 • Stosowany do regulacji procesów innych niż polimeryzacja i vending, 
 • Płyn niezamarzający, 
 • Surfaktant

Właściwości

Dodatkowe właściwości:

Nazwa substancji: Chlorek cynku bezwodny
Synonimy: dichlorek cynku, chlorek cynku (II)
Wzór chemiczny: ZnCl2
Masa molowa: 136,29 g/mol
Stan skupienia: ciało stałe, proszek
Barwa: biała
pH: 5 (100 g/L)
Rozpuszczalność w wodzie: bardzo dobra
Gęstość: 2,93 g/cm3
Temperatura rozkładu: 360ºC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2331

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
 • H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:
 • Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
 • P391 Zebrać wyciek.
 • P405 Przechowywać pod zamknięciem.
 • P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Chlorek cynku bezwodny 25 kg

Cena netto: 315,74 zł
Cena brutto: 388,36 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Chlorek cynku bezwodny 300 kg

Cena netto: 3 648,86 zł
Cena brutto: 4 488,10 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Chlorek cynku bezwodny 1000 kg

Cena netto: 11 945,31 zł
Cena brutto: 14 692,73 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Chlorek cynku roztwór wodny 45 % DPPL 1200 kg

Cena netto: 4 403,25 zł
Cena brutto: 5 416,00 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Chlorek cynku roztwór wodny 60 % DPPL 1200 kg

Cena netto: 7 418,70 zł
Cena brutto: 9 125,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top