Dodatek do środków chwastobójczych EXOwet D15

Cena netto: od 196,68 zł od 196,68 zł
Cena brutto: od 241,92 zł od 241,92 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0026

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • obniża napięcie powierzchniowe cieczy użytkowej środka chwastobójczego,
 • posiada świetne właściwości zwilżające,
 • ułatwia przenikanie środka aktywnego do rośliny,
 • zmniejsza zmywalność substancji aktywnej przez opady deszczu i silną rosę,
 • charakteryzuje się niską temperaturą krzepnięcia,
 • produkt bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • produkt jest łatwo biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Dodatek do środków chwastobójczych EXOwet D15

Zastosowanie

Dodatek do środków chwastobójczych EXOwet D15 jest stosowany jako produkt wspomagający w formie płynu, przeznaczony do łącznego stosowania z cieczą użytkową środków chwastobójczych, aplikowanych powschodowo (głównie z pochodnymi sulfonylomocznika). W tego rodzaju aplikacji obniżenie napięcia powierzchniowego cieczy użytkowej oraz poprawa zwilżenia powierzchni opryskiwanych liści gwarantuje łatwiejsze przenikanie środka aktywnego do rośliny. Co więcej, użycie EXOwetu D15 zmniejsza zmywalność substancji aktywnej przez opady deszczu i silną rosę. Zwiększa to skuteczność oraz przyśpiesza działanie środka chwastobójczego.

Dodatek do środków chwastobójczych EXOwet D15 zaleca się szczególnie w przypadkach, gdy w odchwaszczanych uprawach występują chwasty średnio wrażliwe na stosowany środek chwastobójczy lub chwasty w starszej fazie rozwojowej oraz w sytuacji, gdy po kilku godzinach po zabiegu opryskiwane rośliny mogą być narażone na silne opady deszczu.

Produkt jest łatwo biodegradowalny, co jest bardzo istotne w branży agrochemicznej.

Zastosowanie EXOwet D15:

 • środki ochrony roślin.

Właściwości

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264  Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270  Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P305 + P351 + P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301 + P312  W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P501  Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 beczka 200 kg

Cena netto: 927,36 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

196,68 zł Netto
Cena brutto: 1 140,65 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

241,92 zł Brutto

SULFOROKAnol L227/1 - Sodium C12-C14 Laureth Sulfate - 68891-38-3 DPPL 1000 kg

Cena netto: 4 167,60 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

196,68 zł Netto
Cena brutto: 5 126,15 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

241,92 zł Brutto

SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3 beczka 120 kg

Cena netto: 880,99 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

196,68 zł Netto
Cena brutto: 1 083,62 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

241,92 zł Brutto

SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3 beczka 200 kg

Cena netto: 1 468,32 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

196,68 zł Netto
Cena brutto: 1 806,03 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

241,92 zł Brutto

SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3 DPPL 1000 kg

Cena netto: 6 872,40 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

196,68 zł Netto
Cena brutto: 8 453,05 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

241,92 zł Brutto

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top