Fosforan sodu trójsodowy techniczny

Cena netto: od 170,00 zł od 170,00 zł
Cena brutto: od 209,10 zł od 209,10 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: FS-K-0001

Specyfikacja

  • Opakowanie jednostkowe:
  • Zawartość:
  • Opakowanie zbiorcze:
  • pH:
    0
  • Odczyn:
  • Kolor:
  • Zapach:

O produkcie

Fosforan sodu trójsodowy techniczny 25 kg – fosforan sodu dwunastowodny, tworzy białe kryształy charakteryzujące się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Roztwór wodny fosforanu jest silnie zasadowy. Stosowany jako regulator kwasowości w przemyśle chemicznym, przy obróbce metali, wytwarzaniu barwników, uzdatnianiu wody pitnej. O innych zastosowaniach można przeczytać również w sekcji Zastosowanie.

Fosforan sodu dostępny w opakowaniach: 25 kg worek 300 kg półpaleta 1000 kg paleta

Produkt tylko dla firm
Fosforan sodu trójsodowy techniczny

Zastosowanie

Fosforan sodu dwunastowodny o wzorze chemicznym Na3PO4 x 12 H2O w formie uwodnionej odnajduje swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Uwodniona forma jest podstawowym surowcem do produkcji czystego fosforanu sodu. Stosowany przy wytwarzaniu barwników i związków pomocniczych przy produkcji tekstyliów, skór, papieru oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wykorzystywany również w procesie uzdatniania wody pitnej, oczyszczaniu wody przemysłowej oraz jej zmiękczaniu (usuwanie jonów wapnia i magnezu). Używany jako surowiec do ceramiki ogniotrwałej, tynków i cementów. W chemii gospodarczej odnalazł zastosowanie przy produkcji detergentów i środków czystości. Właściwości: Zawartość głównego składnika: min 98,0 % Zawartość tlenku fosforu (V): min 18.3 % Zawartość substancji nierozpuszczalnych: max 0,1 % Zawartość siarczanów: max 0,5 % Zawartość chlorków: max 0,05 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia : H315 Działa drażniąco na skórę. H319 Działa drażniąco na oczy. H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P332+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Fosforan sodu (fosforan trójsodowy) techniczny 1000 kg

Cena netto: 5 000,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

145,00 zł Netto
Cena brutto: 6 150,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

178,35 zł Brutto

Fosforan sodu (fosforan trójsodowy) techniczny 300 kg

Cena netto: 1 650,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

145,00 zł Netto
Cena brutto: 2 029,50 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

178,35 zł Brutto

Fosforan sodu (fosforan trójsodowy) techniczny 25 kg

Cena netto: 170,00 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

145,00 zł Netto
Cena brutto: 209,10 zł

Najniższa cena (ostatnie 30 dni):

178,35 zł Brutto

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top