Fosforan sodu (fosforan trójsodowy) techniczny 1000 kg

Ocena:
96% of 100
Cena netto: 3 329,27 zł (3,33 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 095,00 zł (4,10 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: FS-00001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta 40 worków x 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Fosforan sodu (fosforan trójsodowy) techniczny 1000 kg fosforan sodu dwunastowodny, tworzy białe kryształy charakteryzujące się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Roztwór wodny fosforanu jest silnie zasadowy. Stosowany jako regulator kwasowości w przemyśle chemicznym, przy obróbce metali, wytwarzaniu barwników, uzdatnianiu wody pitnej. O innych zastosowaniach można przeczytać również w sekcji Zastosowanie.

Fosforan sodu (fosforan trójsodowy) techniczny 1000 kg

Zastosowanie

Fosforan sodu dwunastowodny o wzorze chemicznym Na3PO4 x 12 H2O w formie uwodnionej odnajduje swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu chemicznego. Uwodniona forma jest podstawowym surowcem do produkcji czystego fosforanu sodu. Stosowany przy wytwarzaniu barwników i związków pomocniczych przy produkcji tekstyliów, skór, papieru oraz przetwórstwie tworzyw sztucznych. Wykorzystywany również w procesie uzdatniania wody pitnej, oczyszczaniu wody przemysłowej oraz jej zmiękczaniu (usuwanie jonów wapnia i magnezu). Używany jako surowiec do ceramiki ogniotrwałej, tynków i cementów. W chemii gospodarczej odnalazł zastosowanie przy produkcji detergentów i środków czystości.

Właściwości:

Zawartość głównego składnika: min  98,0 %
Zawartość tlenku fosforu (V): min 18.3 %
Zawartość substancji nierozpuszczalnych: max  0,1 %
Zawartość siarczanów: max  0,5 %
Zawartość chlorków: max  0,05 %

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia :

H315 Działa drażniąco na skórę.
H319 Działa drażniąco na oczy.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć
soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod
opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top