Jodan potasu 300 kg

Cena netto: 34 702,44 zł 33 374,80 zł (111,25 zł / 1 kg)
Cena brutto: 42 684,00 zł 41 051,00 zł (136,84 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 3.8%
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: AN-0004

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta 12 worków 25 kg
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Jodan potasu 300 kg - to substancja o wzorze chemicznym KIO3. Występuje jako białe ciało stałe, w postaci krystalicznego proszku pozbawionego zapachu i umiarkowanie rozpuszczalnego w wodzie. Jodan potasu jest silnym utleniaczem oraz łatwo reaguje z substancjami łatwopalnymi a także z reduktorami. Swoje zastosowanie znajduje w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym oraz chemicznym.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Jodan potasu to nieorganiczny związek chemiczny, sól potasowa kwasu jodowego. Jest to biała substancja o krystalicznej strukturze o białej barwie. Jodan potasu jest umiarkowanie rozpuszczalny w wodzie (47g/l). Jednym ze sposobów uzyskiwania tego związku chemicznego jest reakcja jodu z gorącym, stężonym roztworem wodorotlenku potasu. Jodan potasu to surowiec który znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, spożywczym jak i leczniczym.
Zastosowanie jodanu potasu:

 • W branży spożywczej używany przez producentów soli do wzbogacania jej jodem, dzięki czemu potencjalni kupcy mogą uzupełnić braki jodu w organizmie. Niedobór jodu jest niebezpiecznym objawem, szczególnie w trakcie ciąży u kobiety, ponieważ brak może spowodować zaburzenia w rozwoju płodu i liczne choroby dziecka,
 • w lecznictwie stosowany jest w terapii po napromieniowaniu radioaktywnym jodem w celu jego usunięcia z tarczycy,
 • w przemyśle chemicznym dzięki swoim właściwością często stosowany jako utleniacz,

Właściwości

Nr CAS: 7758-05-6

Forma: ciało stałe

Kolor: biały

Zapach: bez zapachu

pH: około 6,5 g/l H2O (20°C)

Temperatura topnienia: 560 °C

Temperatura wrzenia: rozkład termiczny >560°C

Temperatura samozapłonu: nie dotyczy

Temperatura zapłonu: nie dotyczy

Granice wybuchowości: nie dotyczy

Ciężar nasypowy: około 2000 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie: 47 g/l (20°C), 323 g/l (100°C)

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 1479

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):

 • H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
 • H319 Działa drażniąco na oczy.
 • H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
 • P220 Trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych.
 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
 • P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Jodan potasu 25 kg

Cena netto: 3 591,87 zł
Cena brutto: 4 418,00 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Jodan potasu 1000 kg

106 800,00 zł Cena netto: 115 674,80 zł
131 364,00 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Jodan potasu

od 3 591,87 zł
od 4 418,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top