Kwas amidosulfonowy 300 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 3 595,08 zł (11,98 zł / 1 kg)
Cena brutto: 4 421,95 zł (14,74 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KOS-00008

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  300 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Półpaleta 12 worków 25 kg
 • pH:
  1.2
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas amidosulfonowy 300 kg inaczej nazywany kwasem sulfamidowym, to nieorganiczny amid kwasu siarkowego. Przeznaczony jedynie do zastosowań przemysłowych, nie znajduje zastosowań konsumenckich w formie czystej lub mieszaninach. Wykorzystywany głównie w przemyśle chemicznym jako półprodukt do syntez chemicznych. Znajduje również zastosowanie w przemyśle tekstylnym, garbarstwie, galwanotechnice, przy wyrobie papieru i rafinacji metali.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Jedynie przemysłowe, kwas amidosulfonowy w postaci czystej jak również w postaci mieszanin nie znajduje zastosowania na rynku konsumenckim. Podstawowe zastosowanie to w przemyśle chemicznym do syntez organicznych innych związków np. guanidyny. Ponadto w przemyśle tekstylnym i włókienniczym między innymi do otrzymywania pokryć ognioodpornych do tkanin, w garbarstwie, w galwanotechnice, do impregnacji papieru i rafinacji metali.

Właściwości

 • Jest to biały krystaliczny proszek
 • Zapach: bez zapachu
 • pH: 1,2 (10g/l wody)
 • Gęstość: 2126kg/m3
 • Temperatura topnienia/krzepnięcia: 200-205 [oC]

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2967

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki
 • H319 Działa drażniąco na oczy
 • H315 Działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem
 • Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy
 • W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać
 • W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów
 • Unikać uwolnienia do środowiska

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top