Kwas amidosulfonowy, kwas sulfamidowy

Cena netto: od 466,20 zł od 466,20 zł
Cena brutto: od 573,43 zł od 573,43 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KOS-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas amidosulfonowy 25 kg inaczej nazywany kwasem sulfamidowym, to nieorganiczny amid kwasu siarkowego. Przeznaczony jedynie do zastosowań przemysłowych, nie znajduje zastosowań konsumenckich w formie czystej lub mieszaninach. Wykorzystywany głównie w przemyśle chemicznym jako półprodukt do syntez chemicznych. Znajduje również zastosowanie w przemyśle tekstylnym, garbarstwie, galwanotechnice, przy wyrobie papieru i rafinacji metali.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas amidosulfonowy, kwas sulfamidowy

Zastosowanie

Jedynie przemysłowe, kwas amidosulfonowy w postaci czystej jak również w postaci mieszanin nie znajduje zastosowania na rynku konsumenckim. Podstawowe zastosowanie to w przemyśle chemicznym do syntez organicznych innych związków np. guanidyny. Ponadto w przemyśle tekstylnym i włókienniczym między innymi do otrzymywania pokryć ognioodpornych do tkanin, w garbarstwie, w galwanotechnice, do impregnacji papieru i rafinacji metali.

Właściwości

Jest to biały krystaliczny proszek Zapach: bez zapachu pH: 1,2 (10g/l wody) Gęstość: 2126kg/m3 Temperatura topnienia/krzepnięcia: 200-205 [oC]

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2967
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H319 Działa drażniąco na oczy H315 Działa drażniąco na skórę Zwroty wskazujące środki ostrożności: W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów Unikać uwolnienia do środowiska

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas amidosulfonowy 25 kg, kwas sulfamidowy.

Cena netto: 466,20 zł
Cena brutto: 573,43 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas amidosulfonowy 300 kg

Cena netto: 3 595,08 zł
Cena brutto: 4 421,95 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas amidosulfonowy 1000 kg

Cena netto: 11 900,00 zł
Cena brutto: 14 637,00 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top