Kwas amidosulfonowy, kwas sulfamidowy

Cena netto: od 466,20 zł od 466,20 zł
Cena brutto: od 573,43 zł od 573,43 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KOS-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas amidosulfonowy 25 kg inaczej nazywany kwasem sulfamidowym, to nieorganiczny amid kwasu siarkowego. Przeznaczony jedynie do zastosowań przemysłowych, nie znajduje zastosowań konsumenckich w formie czystej lub mieszaninach. Wykorzystywany głównie w przemyśle chemicznym jako półprodukt do syntez chemicznych. Znajduje również zastosowanie w przemyśle tekstylnym, garbarstwie, galwanotechnice, przy wyrobie papieru i rafinacji metali.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Jedynie przemysłowe, kwas amidosulfonowy w postaci czystej jak również w postaci mieszanin nie znajduje zastosowania na rynku konsumenckim. Podstawowe zastosowanie to w przemyśle chemicznym do syntez organicznych innych związków np. guanidyny. Ponadto w przemyśle tekstylnym i włókienniczym między innymi do otrzymywania pokryć ognioodpornych do tkanin, w garbarstwie, w galwanotechnice, do impregnacji papieru i rafinacji metali.

Właściwości

Jest to biały krystaliczny proszek Zapach: bez zapachu pH: 1,2 (10g/l wody) Gęstość: 2126kg/m3 Temperatura topnienia/krzepnięcia: 200-205 [oC]

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2967
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki H319 Działa drażniąco na oczy H315 Działa drażniąco na skórę Zwroty wskazujące środki ostrożności: W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zawartość/pojemnik usuwać do upoważnionego odbiorcy odpadów Unikać uwolnienia do środowiska

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top