Kwas mlekowy spożywczy E270

Cena netto: od 406,25 zł od 406,25 zł
Cena brutto: od 499,69 zł od 499,69 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KM-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas mlekowy spożywczy kanister 80 % - jest słabym kwasem organicznym (C3H6O3), który ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym. Jest również stosowany w produktach czyszczących jako łagodny środek myjący. W przemyśle spożywczym spełnia funkcję regulatora pH. Kwas mlekowy ma szerokie zastosowanie w kosmetyce jako łagodny preparat złuszczający i nawilżający skórę.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas mlekowy (Lactic Acid dodatek do żywności E270) 80 % jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako czynnik regulujący poziom pH. Jest składnikiem, który wstępuje naturalnie w owocach, warzywach i produktach procesu fermentacji. W przemyśle chemicznym stosowany jest jako składnik łagodnych środków czyszczących (płynów czyszczących, żeli do WC). Ma również zastosowanie w papiernictwie do wytwarzania biodegradowalnych opakowań. Szerokie zastosowanie znajduje jako substancja czynna w produktach biobójczych i dezynfekujących. Powszechnym zastosowaniem kwasu mlekowego jest również kosmetyka, gdzie jest wykorzystywany jako składnik złuszczający i regulujący poziom nawilżenia skóry. W kosmetyce wykorzystuje się również jego działanie antybakteryjne, przeciwstarzeniowe. Kwas mlekowy ma zastosowanie jako odczynnik chemiczny. Znane jest również wszechstronne zastosowanie kwasu mlekowego w rolnictwie jako dodatek do pasz i produkcji kiszonki dla bydła.

Dodatkowo kwas mlekowy ma zastosowanie:

 • w kosmetykach jako składnik antybakteryjny
 • w pszczelarstwie
 • w produkcji napojów bezalkoholowych
 • w żywieniu trzody chlewnej

Właściwości

Stan skupienia

ciecz

Zawartość głównego składnika

min. 80 %

Wzór chemiczny

C3H6O3

Masa molowa

90,08 g/mol

Barwa

żółta

pH

ok. 2

Gęstość

1,19-1,21 g/cm3

Temperatura wrzenia

110-130ºC

Temperatura samozapłonu

400ºC

Temperatura rozkładu

> 200 ºC

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top