Kwas mlekowy spożywczy kanister

Cena netto: od 166,67 zł od 166,67 zł
Cena brutto: od 205,00 zł od 205,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 0%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KM-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas mlekowy spożywczy kanister - jest słabym kwasem organicznym (C3H6O3), który ma szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, kosmetycznym i chemicznym. Jest również stosowany w produktach czyszczących jako łagodny środek myjący. W przemyśle spożywczym spełnia funkcję regulatora pH. Kwas mlekowy ma szerokie zastosowanie w kosmetyce jako łagodny preparat złuszczający i nawilżający skórę.

Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

Kwas mlekowy (Lactic Acid dodatek do żywności E270) jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym jako czynnik regulujący poziom pH. Jest składnikiem, który wstępuje naturalnie w owocach, warzywach i produktach procesu fermentacji. W przemyśle chemicznym stosowany jest jako składnik łagodnych środków czyszczących (płynów czyszczących, żeli do WC). Ma również zastosowanie w papiernictwie do wytwarzania biodegradowalnych opakowań. Szerokie zastosowanie znajduje jako substancja czynna w produktach biobójczych i dezynfekujących. Powszechnym zastosowaniem kwasu mlekowego jest również kosmetyka, gdzie jest wykorzystywany jako składnik złuszczający i regulujący poziom nawilżenia skóry. W kosmetyce wykorzystuje się również jego działanie antybakteryjne, przeciwstarzeniowe. Kwas mlekowy ma zastosowanie jako odczynnik chemiczny. Znane jest również wszechstronne zastosowanie kwasu mlekowego w rolnictwie jako dodatek do pasz i produkcji kiszonki dla bydła.

Dodatkowo kwas mlekowy ma zastosowanie:

 • w kosmetykach jako składnik antybakteryjny
 • w pszczelarstwie
 • w produkcji napojów bezalkoholowych
 • w żywieniu trzody chlewnej

Właściwości

Stan skupienia: ciecz
Wzór chemiczny: C3H6O3
Masa molowa: 90,08 g/mol
Barwa: żółta
pH: ok. 2
Gęstość: 1,19-1,21 g/cm3
Temperatura wrzenia: 110-130ºC
Temperatura samozapłonu: 400ºC
Temperatura rozkładu: > 200 ºC

Środki ostrożności

Zwroty wskazujace rodzaj zagrożenia:
H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P302+352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P337+313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top