Kwas octowy 50% DPPL 1100 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 4 790,96 zł (4,36 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 892,88 zł (5,36 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KOC-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1100 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  2.4
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • zastosowanie w garbarstwie, włókiennictwie
 • przemysłowe uzdatnianie wody
 • składnik środków czyszczących, dezynfekujących, okamieniających
 • produkcja półproduktów chemicznych

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Właściwości:

Kwas octowy jest bezbarwną, żrącą cieczą, o ostrym zapachu octu. Łatwo rozpuszczalny w wodzie i alkoholu metylowym. Kwas octowy posiada właściwości higroskopijne.

Zastosowanie:

 • w garbarstwie - do garbowania skór;
 • w przemyśle włókienniczym - do farbowania;
 • w technice grzewczej do usuwania kamienia kotłowego;
 • w przemyśle chemicznym jako składnik środków czyszczących i dezynfekujących;
 • w przemysłowym uzdatnianiu wody.

Pozostałe zastosowania to: synteza organiczna, produkcja kwasu monochlorooctowego, bezwodnika kwasu octowego, polioctanu winylu; także jako naturalny koagulator latexu.

Transport i przechowywanie:

Kwas octowy jest substancją żrącą – podlega przepisom o transporcie i przechowywaniu materiałów niebezpiecznych.

Czas realizacji zamówienia: standardowo 3 dni robocze, wcześniej potwierdzenie dostępności towaru.

Właściwości

Zawartość kwasu octowego min. 50 %
Barwa  bezbarwny
pH  2,4
Gęstość  1,02 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2790

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
 • H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu.
 • H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

Zapobieganie:

 • Stosować rękawice ochronne.
 • Nosić okulary ochronne lub ochronę twarzy.
 • Stosować odzież ochronną.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
 • Używać sprzętu elektrycznego, wentylacyjnego, oświetleniowego i służącego do operowania materiałem w wersji przeciwwybuchowej.
 • Unikać uwolnienia do środowiska.

Reagowanie:

 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza. NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 62.2 KB)
Oświadczenie prekursor narkotyków

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 72% - 79% DPPL 1100 kg

Cena netto: 7 250,08 zł
Cena brutto: 8 917,60 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy

od 111,00 zł
od 136,53 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 50 % kanister 20 kg

Cena netto: 111,00 zł
Cena brutto: 136,53 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 50 % półpaleta 240 kg

Cena netto: 1 199,80 zł
Cena brutto: 1 475,75 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top