Kwas octowy 50 % półpaleta 240 kg

Cena netto: 1 185,80 zł (4,94 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 458,53 zł (6,08 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: KOC-0010

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  240 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  2.4
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • stosowany powszechnie w przemyśle spożywczym 50 % kwas octowy
 • produkcja marynat, serów, sosów, sałatek
 • skuteczny środek konserwujący
 • zastosowanie w garbarstwie, włókiennictwie
 • przemysłowe uzdatnianie wody
 • składnik środków czyszczących, dezynfekujących, okamieniających
 • produkcja półproduktów chemicznych

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Kwas octowy 50 % jest bezbarwną, żrącą cieczą, o ostrym zapachu octu. Łatwo rozpuszcza się w wodzie i i alkoholu metylowym. Kwas octowy posiada właściwości higroskopijne. Kwas octowy 50% inaczej kwas etanowy, kwas metanokarboksylowy to związek organiczny z grupy kwasów karboksylowych. Naturalny kwas, obecny w większości owoców, który jest wytwarzany podczas fermentacji bakteryjnej. Przemysłowo wytwarzany poprzez bakteryjną fermentację cukru, melasy lub alkoholu, lub syntezę chemiczną z aldehydu octowego. Kwas octowy - CH3COOH. Znajduje zastosowanie w przemyśle spożywczym (E260) do produkcji marynat, serów topionych, sosów i sałatek. Jest dobrym środkiem konserwującym, który działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybicznie. Stosowany jest również jako składnik zapachowy; w garbarstwie - do garbowania skór; w przemyśle włókienniczym - do farbowania. Kwas octowy 50 % ma również zastosowanie do usuwania kamienia kotłowego. W przemyśle chemicznym stosowany jest do produkcji środków czyszczących, dezynfekujących, środków do przemysłowego uzdatniania wody. Kwas octowy ma również szerokie zastosowanie w syntezie organicznej do produkcji kwasu monochlorooctowego, bezwodnika kwasu octowego, polioctanu winylu. Ma zastosowanie również jako naturalny koagulator latexu. Kwas octowy dostępny jest również w stężeniu 80 %, 99,9 % kwas octowy lodowaty.

Właściwości

Zawartość kwasu octowego min. 50 %
Barwa  bezbarwny
pH  2,4
Gęstość  1,02 g/cm3

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 2790

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/okulary ochronne/ochronę twarzy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub wezwać lekarza.
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo pod prysznicem.
P305+P351+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Pliki do pobrania

pdf
(Rozmiar: 62.2 KB)
Oświadczenie prekursor narkotyków

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 50% DPPL 1100 kg

Cena netto: 3 950,96 zł
Cena brutto: 4 859,68 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 72% - 79% DPPL 1100 kg

Cena netto: 5 550,08 zł
Cena brutto: 6 826,60 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy

od 110,50 zł
od 135,92 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Kwas octowy 50 % kanister 20 kg

Cena netto: 110,50 zł
Cena brutto: 135,92 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top