Kwas solny spożywczy min. 33% 1000 kg Cysterna

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 2 650,00 zł (2,65 zł / 1 kg)
Cena brutto: 3 259,50 zł (3,26 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00044

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas solny jakości spożywczej 33 %
 • Doskonały  środek myjący i czyszczący w przemyśle spożywczym 
 • Półprodukt do produkcji środków chemicznych
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody
 • Zapewniona wysoka czystość
 • Stosowany w przemyśle produkcji tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Zgodnie z zapisem w dokumentacji produktu kwas solny należy przechowywać/transportować w temperaturze od -30 °C do 30 °C, gdyż w wyższych temperaturach zachodzi desorpcja chlorowodoru. W związku z wysokimi temperaturami prosimy o indywidualny kontakt w celu ustalenia możliwości transportu. 

Czas realizacji zamówienia do 72 godzin + czas dostawy. Przedstawiona oferta skierowana jest wyłącznie dla firm zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Cena za tonę roztworu. 

Po wcześniejszych konsultacjach istnieje możliwość odbioru transportem klienta.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Kwas solny spożywczy min. 33% 1000 kg Cysterna

Zastosowanie

Kwas solny to wodny roztwór chlorowodoru,  gazu o ostrej, duszącej w kontakcie woni, świetnie rozpuszczalnego w wodzie. Silnie stężony pozostawiony w kontakcie z tlenem tworzy gęste, białe, dymiące opary. Maksymalne stężenie kwasu, które można osiągnąć wynosi 37%. Stężony jest silną trucizną, wywołującą natychmiastowe podrażnienie błon śluzowych. Ma właściwości żrące, doskonale niszczy cukier, tkaniny czy drewno, powoduje oparzenia. 

 • w przemyśle spożywczym
 • w przemyśle farmaceutycznym
 • do uzdatniania wody (regulacja pH)
 • do oczyszczania ścieków komunalnych
 • do czyszczenia i mycia przemysłowego
 • w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych
 • w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy środki ochrony roślin i nawozy
 • w produkcji wyrobów chemii gospodarczej
 • do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym
 • w produkcji biopaliw, olejów i smarów
 • przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych
 • w garbarstwie
 • w przemysle włókienniczym
 • w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych
 • kwas solny, spożywczy, min. 33%
 • substancja niebezpieczna
 • należy zachować środki ostrożności
 • produkt nie jest dostępny do użytku prywatnego
 • oferta skierowana wyłącznie dla firm

Syntetyczny kwas solny stosowany jest w przemyśle włókienniczym, chemicznym, farmaceutycznym, przy produkcji tworzyw sztucznych oraz barwników a także w cukiernictwie. W przemyśle metalurgicznym użytkowany jest do oczyszczania powierzchni metali oraz ekstrakcji rud. Kwas solny charakteryzuje się również działaniem bakteriobójczym.

Właściwości

Stężenie kwasu solnego

33 %

CAS

7641-01-0

Wygląd 

bezbarwny lub lekko żółty płyn 

Gęstość

1,16-1,18 g/cm3

Zawartość żelaza

max. 5 mg/kg

Zawartość arsenu

max. 0,05 mg/kg

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontatkować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Kwas solny syntetyczny min. 33%, waga netto 1050 kg

1 490,00 zł Cena netto: 1 690,00 zł
1 832,70 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny spożywczy min. 33%, waga netto 1100 kg

Cena netto: 2 350,00 zł
Cena brutto: 2 890,50 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny syntetyczny min. 33% kanister 25 kg

Cena netto: 69,69 zł
Cena brutto: 85,72 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Kwas solny syntetyczny min. 33% kanister 25 kg

Cena netto: 69,69 zł
Cena brutto: 85,72 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top