Nadtlenek wodoru 50% techniczny kanister 25 kg

Cena netto: 199,98 zł (8,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 245,98 zł (9,84 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 12 szt.

Kod produktu: KC-00085

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  25 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  12szt/półpaleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Nadtlenek wodoru jakości technicznej, roztwór wodny 50%, perhydrol kanister 25 kg - Nadtlenek wodoru roztwór 50% - stabilizowany roztwór wodny, zwany rówież perhydrolem to gęsta, bezbarwna ciecz o silnym działaniu utleniającym. Produkt dostępny w stężeniach 35 % i 50 %. Nadtlenek wodoru znajduje zastosowanie w przemyśle chemicznym, włókienniczym, celulozowo - papierniczym, jako neutralizator ścieków i środek wybielający, również w przemyśle elektronicznym i metalowym. 

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Nadtlenek wodoru 50% techniczny kanister 25 kg

Zastosowanie

Perhydrol otrzymywany jest metodą antrachinonową poprzez utlenianie. Występuje w stężeniach 35%, 50%. Ma postać syropowatej bezbarwnej cieczy o silnym działaniu utleniającym. Jako utleniacz wykorzystywany jest w procesie syntezy nadtlenków. Dzięki właściwościom wybielającym nadtlenek wodoru znajduje zastosowanie m.in. w przemyśle celulozowo - papierniczym. Powszechnie stosowany przez celulozownie jako jeden z chemikaliów do bielenia masy papierowej. Bielenie wykonywane jest metodą ECF (tj. metodą bez użycia chloru pierwiastkowego). W procesie bielenia wykorzystywane są chemikalia takie jak dwutlenek chloru, alkalia do ekstrakcji rozpuszczonej ligniny, nadtlenek wodoru i tlen wzmacniają etap ekstrakcyjny. W przemyśle gumowym nadtlenek wodoru występuje jako jeden ze składników do produkcji. W przemyśle włókienniczym stosowany w procesie bielenia włókien naturalnych jak i sztucznych. W chemii gospodarczej nadtlenek wodoru stosowany jako środek wybielający, składnik formulacji środków czyszczących i wybielających. W znacznie mniejszych ilościach stosowany w pastach do zębów, czy dezodorantach. Nadtlenek wodoru pełni ważną rolę w procesie oczyszczania ścieków przemysłowych metodą chemicznego utleniania. W procesie ochrony środowiska stosowany do neutralizacji ścieków. Oczyszczanie ścieków nadtlenkiem wodoru wykonywane jest za pomocą reakcji Fentona. Jako woda utleniona (roztwór 3-12%) stosowany we fryzjerstwie jako skuteczny preparat rozjaśniający włosy.

Czas realizacji zamówienia: 4 dni robocze.

Nabycie, wprowadzanie, posiadanie lub stosowanie tego produktu przez przeciętnych użytkowników podlega ograniczeniu określonemu rozporządzeniem (UE) 2019/1148. Wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 2014

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H272 Może intensyfikować pożar; utleniacz.
H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.
H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujace środki ostrożności:
P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+361+353 W PRZYPADKU KONTATKU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
P304+340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.
P305+351+338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 50% techniczny DPPL 1200 kg

Cena netto: 5 695,00 zł
Cena brutto: 7 004,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol techniczny DPPL 1100 kg

Cena netto: 4 995,00 zł
Cena brutto: 6 143,85 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol techniczny kanister 20 kg

Cena netto: 130,00 zł
Cena brutto: 159,90 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Perhydrol - nadtlenek wodoru

od 130,00 zł
od 159,90 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Nadtlenek wodoru 35%, perhydrol spożywczy DPPL 1100 kg

Cena netto: 6 950,00 zł
Cena brutto: 8 548,50 zł

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top