Odtłuszczacz RotQuick

Cena netto: od 155,00 zł od 155,00 zł
Cena brutto: od 190,65 zł od 190,65 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: TE-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • skuteczny środek odtłuszczający w formie gotowej do użytku,
 • produkt gotowy do stosowania - nie wymaga rozcieńczania,
 • skutecznie usuwa trudne zanieczyszczenia typu ropopochodnego,
 • może być stosowany na różnego rodzaju powierzchnie, w tym również o porowatej strukturze,
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w zimnej wodzie,
 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
 • nie zawiera soli azotowych,
 • produkt niepalny,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie

Odtłuszczacz RotQuick to gotowy do użycia produkt odtłuszczający stanowiący mieszaninę odpowiednio dopasowanych środków powierzchniowo czynnych. Nie wymaga rozcieńczania, umożliwiając bezpośrednie i proste aplikowanie produktu na zabrudzoną powierzchnię. RotQuick jest cieczą bezbarwną lecz może przybierać także kolor jasnożółty. Jego pH mieści się w granicach  6,5-9.

RotQuick jest preparatem, który znakomicie usuwa plamy olejowe powstałe na skutek wycieków olejowych zarówno z powierzchni płaskich, jak i z powierzchni wysoce porowatych. Doskonale nadaje się usuwania wycieków substancji ropopochodnych. Dzięki komponentom zawartym w preparacie nie tworzy on trwałych emulsji z wymywanymi olejami i substancjami ropopochodnymi. Jest więc skuteczny i wygodny w zastosowaniu.

 

RotQuick bardzo dobrze sprawdza w oczyszczaniu wycieków ropopochodnych z różnego rodzaju nawierzchni utwardzonych, do których zaliczamy na przykład posadzki betonowe, asfalty, powierzchnie wykonane z tworzyw sztucznych czy metalu. Dzięki swoim właściwościom czyszczącym i odtłuszczającym, produkt jest chętnie stosowany przez jednostki straży pożarnej do usuwania wycieków spowodowanych awariami w zakładach przemysłowych lub wycieków w skutek wypadków drogowych podczas transportu chemikaliów ropopochodnych. Produkt jest także dedykowany jednostkom zarządzającym drogami, zakładom przemysłowym, stacjom paliw oraz wszystkim innym organizacjom, które operują substancjami olejowymi i ropopochodnymi.

 

Odtłuszczacz RotQuick nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska (np. soli azotowych). Jest substancją łatwo ulegającą biodegradacji w środowisku naturalnym. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.  

Właściwości

Zalety środka do usuwania plam olejowych RotQuick:

 • bardzo wysoka skuteczność w usuwaniu plam z wycieków ropopochodnych,
 • preparat gotowy do użytku,
 • łatwy w zastosowaniu - nie tworzy emulsji z usuwanymi substancjami,
 • przeznaczony do powierzchni gładkich i porowatych,
 • rozpuszczalny w zimnej wodzie,
 • produkt niepalny,
 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • jednostki straży pożarnej - usuwanie wycieków olejowych ze szlaków komunikacyjnych, placów parkingowych innych miejsc użyteczności publicznej,
 • zmywanie wycieków ropopochodnych wokół dystrybutorów paliwa,
 • usuwanie zabrudzeń z zaolejonych maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • odtłuszczanie elementów przed malowaniem i lakierowaniem,
 • odtłuszczanie powierzchni z tworzyw sztucznych i metali, mycie instalacji przemysłowych.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


Zwroty wskazujące środki ostrożnośc:

Zapobieganie:

Dokładnie umyć ręce po użyciu.Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Niebezpieczne składniki: Alkohole, C9-11, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE, Wersenian czterosodowy, Alkohole, C16-18 i C18-nienasycone, etoksylowane 5-7 TE, Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top