Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP kanister 30 kg

Cena netto: 109,00 zł (3,63 zł / 1 kg)
Cena brutto: 134,07 zł (4,47 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 10 szt.

Kod produktu: KC-00087

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
  30 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  12.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Żółty
 • Zapach:

O produkcie

 • Produkt posiada silne właściwości biobójcze
 • Stosowany jest jako składnik wybielaczy
 • Składnik produktów do dezynfekcji powierzchni sanitarnych
 • Działa bakteriobójczo, grzybobójczo oraz wirusobójczo
 • Skutecznie dezynfekuje wodę przeznaczoną do spożycia dla ludzi i zwierząt
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP kanister 30 kg

ZastosowaniePodchloryn sodowy (NaOCl) jest solą sodową kwasu podchlorawego. Rozpuszczony w wodzie ma żółtozieloną, półprzeźroczystą barwę o wysokim pH. Charakteryzuje się działaniem silnie utleniającym. Otrzymywany jest poprzez nasycenie chlorem roztworu wodorotlenku sodu oraz metali alkaicznych.

Jednym z podstawowych zastosowań podchlorynu sodu jest uzdatnianie i dezynfekcja wody pitnej i technologicznej. Jako substancja biobójcza usuwająca zarówno drobnoustroje chorobotwórcze – w tym bakterie E. Coli – jak i grzyby. Dzięki tym właściwością szeroko stosowany jest wodociągach orz w firmach zajmujących się dostarczaniem wody spożywczej lub mającej technologiczny kontakt z żywnością. Działa bakteriobójczo i grzybobójczo.

Podchloryn sodowy powszechnie stosowany jest do uzdatniania wody w basenach i parkach wodnych. Znajduje zastosowanie zarówno w przydomowych niewielkich zbiornikach o pojemności kilku nastu metrów sześciennych jak i instalacjach hotelowych i SPA oraz basenach sportowych i parkach rozrywki zużywających setki tysięcy metrów sześciennych wody dziennie. Zalecane stężenie umożliwiające skuteczną dezynfekcję wody w basenie to 200-250 ml 15% roztworu podchlorynu sodu na każde 10 000 litrów wody – przy pH wody wynoszącym 7.0 i temperaturze w przedziale 18-22 stopnie Celsjusza. Stosowany także jako składnik w instalacja uzdatniających wodę na bazie dwutlenku chloru.

Podchloryn sodowy ze względu na swoje właściwości biobójcze jest powszechnie stosowany w hodowli drobiu i innych zwierząt inwentarskich jako uniwersalny środek dezynfekujący. W formie trzy procentowego roztworu wodnego podchloryn sodu jest idealnym środkiem do dezynfekcji powierzchni hodowlanej drobiu, trzody chlewnej, bydła koni i rogacizny. Środek ten może być stosowany powierzchniowo jak i formie mgły czy oprysku. Wydajność środka szacuje się na około 300 l cieczy roboczej na obiekt hodowlany np. kurnik o powierzchni od 1750 do 2000 metrów kwadratowych.

Podchloryn sodowy ze względu na swoje właściwości biobójcze jest powszechnie stosowany krajach Europy zachodniej jako uniwersalny fungicyd w uprawach drzew owocowych i winnicach. Wiosenne opryski prewencyjne drzew owocowych w stanie bezlistnym trzyprocentowym roztworem wodnym podchlorynu sodu - przy wydajności ok. 500 l na hektar cieczy roboczej - są zalecanym, powszechnym i planowym zabiegiem pielęgnacyjnym w sadach i winnicach Holandii, Francji i Niemiec. W publikacjach takich autorytetów jak Peter van Arkel oprysk jesienny trzy procentowym roztworem wodnym podchlorynu sodu – przy wydajności ok. 500l cieczy roboczej na hektar - jest wymieniany jako bardzo wysoko skuteczny lub wysoko skuteczny w przypadku prewencji i zwalczania raka drzew owocowych szczególnie grzybów Neonectria ditissima – znanego również pod nazwą Nectri galligena oraz Neonectria.

Podchloryn sodowy dzięki silnym właściwościom dezynfekująco – wybielającym ma powszechne zastosowanie w produktach chemii gospodarczej takich jak: żele do WC, płyny dezynfekcyjne, wybielacze do tkanin.

Podchloryn sodowy jako silnie reaktywny utleniacz o właściwościach wybielających i biobójczych jest szeroko stosowany w przemyśle drzewnym jako środek prewencyjny i zwalczający siniznę drewna. W celu zapobieżenia sinizny lub usunięcia przebarwień powszechnie stosuje się oprysk lub kąpiel w 6-8 % roztworze wodnym podchlorynu sodu.

Uwaga! Podchloryn sodu jest substancją niebezpieczną przy jego użyciu należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Właściwości

Barwa

 żółto-zielona

Substancja aktywna 

aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu 150 g/l

pH

silnie zasadowe

Właściwości utleniajace

silne

Atest PZH

posiada

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

posiada

Zastosowanie

profesjonalne

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1719

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.


Uzupełniające elementy etykiety:

EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodu 1000 kg , roztwór wodny, gatunek S, techniczny Cysterna

Cena netto: 1 299,19 zł
Cena brutto: 1 598,00 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 300 kg

Cena netto: 988,80 zł
Cena brutto: 1 216,22 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 1000 kg

Cena netto: 3 199,76 zł
Cena brutto: 3 935,70 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 3000 kg

8 870,00 zł Cena netto: 10 552,85 zł
10 910,10 zł
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia

od 988,80 zł
od 1 216,22 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodowy roztwór wodny BP DPPL 1100 kg

Cena netto: 1 749,00 zł
Cena brutto: 2 151,27 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP cysterna 1000 kg

Cena netto: 1 300,00 zł
Cena brutto: 1 599,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top