Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 200 kg

Cena netto: 972,00 zł (4,86 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 195,56 zł (5,98 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00029

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 200 kg – to związek powierzchniowo czynny charakteryzujący się wysokimi właściwościami myjącymi, emulgującymi i zwilrzającymi. Generowane przez niego piany charakteryzuje wysoka gęstość i stabilność. Jest stabilny mikrobiologicznie i pozbawiony konserwantów. Wykazuje dużą tolerancję na twardość wody, toleruje inne niejonowe oraz amfoteryczne składniki formulacji. Zwiększa lepkość także mieszanin zawierających elektrolity oraz surfaktanty amfoteryczne oraz niejonowe. Jest przyjazny dla środowiska naturalnego, spełnia kryteria Dyrektywy 648/2004.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 200 kg

Zastosowanie

Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 to anionowy surfaktant z grupy alkiloeterosiarczanów o  nazwie INCI Sodium Laureth Sulfate. Produkt występuje jako 27% roztwór wodny o barwie od bezbarwnej od jasnożółtej. Produkt jest cieczą niskiej lepkości w temperaturze pokojowej, co zdecydowanie ułatwia jego pompowanie, dozowanie i mieszanie z innymi komponentami. Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 nie zawiera konserwantów, a jego czystość mikrobiologiczna jest zapewniona dzięki wysokiej alkaliczności.

Ze względu na swój anionowy charakter SULFOROKAnol L227/1 doskonale sprawdza się w formulacjach z innymi anionowymi, niejonowymi oraz amfoterycznymi związkami powierzchniowo czynnymi.  Wyrób stanowi główny składnik produktów do higieny osobistej, takich jak żele do mycia ciała, szampony, płyny do kąpieli.

Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 wykazuje doskonałe właściwości myjące, zwiększoną odporność na twardą wodę, emulgowalność oraz pianotwórczość - produkt generuje wysokie i bardzo stabilne piany. Jedną z podstawowych cech wyrobu jest zdolność zwiększania lepkości formulacji myjących w obecności elektrolitów oraz surfaktaktantów amfoterycznych lub niejonowych, takich jak ROKAmina K30 lub ROKAmid KAD. Produkt jest całkowicie biodegradowalny i spełnia kryteria Dyrektywy nr 648/2004, dotyczącej detergentów i kosmetyków.

Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 jest stosowany także jako składnik detergentów o szerokim zastosowaniu, takich jak płyny do mycia naczyń, płyny do prania, płyny do czyszczenia twardych powierzchni oraz detergenty profesjonalne. Jako składnik formulacji czyszczących różne powierzchnie, sprawdza się w środowisku kwaśnym i zasadowym.

Właściwości

Zalety produktu:

 • w formulacjach myjących wykazuje doskonałe właściwości myjące, pianotwórcze, emulgujące, zwilżające;
 • wysoka czystość produktu i brak konserwantów;
 • zwiększoną odporność na wodę twardą w porównaniu z innymi surfaktantami anionowymi, takimi jak Sodium Lauryl Sulfate;
 • forma ułatwiająca łatwe operowanie wyrobem;
 • wysoka stabilność produktu;
 • kompatybilność z innymi składnikami formulacji myjących;
 • synergizm z surfaktantami amfoterycznymi i niejonowymi;

Zastosowanie:

 • szampony;
 • płyny i żele myjące do ciała;
 • preparaty do mycia twarzy;
 • detergenty do użytku domowego;
 • czyszczenie i mycie przemysłowe;

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H315 Działa drażniąco na skórę.
 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

Sodium Laureth Sulfate - Sulforokanol L227/1 1000 kg

Cena netto: 4 404,00 zł
Cena brutto: 5 416,92 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm
Produkt tylko dla firm

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top