Środek adhezyjny EXOemul OM3 LSP

Cena netto: od 262,07 zł od 262,07 zł
Cena brutto: od 322,35 zł od 322,35 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0024

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • świetna rozpuszczalność w olejach roślinnych i mineralnych,
 • niska temperatura krzepnięcia, co umożliwia pełne wykorzystanie właściwości aplikacyjnych produktu,
 • umożliwia rozproszenie fazy olejowej w fazie wodnej,
 • poprawia kompatybilność innych składników w fazie wodnej,
 • ułatwia dyspersję fazy olejowej po dodaniu wody,
 • powoduje elektrostatyczną i sterczyną stabilizację zapobiegając koalescencji lub flokulacji,
 • bezpieczny dla środowiska wodnego,
 • łatwo biodegradowalny,
 • nie zawiera nonylofenolu.
Produkt tylko dla firm
phenol_free Wolny od fenolu
produkt_biodegradowalny Produkt biodegradowalny
produkty_Greenline Produkt GreenLine

Zastosowanie

Środek adhezyjny EXOemul OM3 LSP jest bezpieczny dla środowiska wodnego, łatwo biodegradowalny i co ważne – nie zawiera nonylofenolu. Szczególnie dobrze sprawdza się w zastosowaniach agrochemicznych jako emulgator przy wytwarzaniu adjuwantów (tank mix) bazujących na olejach mineralnych i ich pochodnych oraz w branży metalworking jako emulgator do bazy parafinowej, naftenowej i roślinnej.

Środek adhezyjny EXOemul OM3 LSP prowadzi do zmniejszenia napięcia międzyfazowego, przez co umożliwia rozproszenie fazy olejowej w fazie wodnej. Produkt poprawia także kompatybilność innych składników w fazie wodnej. Ponadto ułatwia dyspersję fazy olejowej po dodaniu wody. Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom, wyrób powoduje elektrostatyczną i steryczną stabilizację, zapobiegając koalescencji lub flokulacji.

Zastosowanie środka adhezyjnego EXOemul OM3 LSP:

 • środki ochrony roślin,
 • obróbka metali,
 • środki antyadhezyjne dedykowane do betonu.

Właściwości

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P280  Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną oraz ochronę oczu/twarzy.
P302 + P352  W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P305 + P351 + P338  W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top