Środek do usuwania plam olejowych RotQuick

Cena netto: od 155,00 zł od 155,00 zł
Cena brutto: od 190,65 zł od 190,65 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: TE-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • skuteczny środek odtłuszczający w formie gotowej do użytku,
 • produkt gotowy do stosowania - nie wymaga rozcieńczania,
 • skutecznie usuwa trudne zanieczyszczenia typu ropopochodnego,
 • może być stosowany na różnego rodzaju powierzchnie, w tym również o porowatej strukturze,
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w zimnej wodzie,
 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
 • nie zawiera soli azotowych,
 • produkt niepalny,
 • produkt biodegradowalny.
Środek do usuwania plam olejowych RotQuick

Zastosowanie

Środek do usuwania plam olejowych RotQuick to gotowy do użycia produkt odtłuszczający stanowiący mieszaninę odpowiednio dopasowanych środków powierzchniowo czynnych. Nie wymaga rozcieńczania, umożliwiając bezpośrednie i proste aplikowanie produktu na zabrudzoną powierzchnię. RotQuick jest cieczą bezbarwną lecz może przybierać także kolor jasnożółty. Jego pH mieści się w granicach  6,5-9.

RotQuick jest preparatem, który znakomicie usuwa plamy olejowe powstałe na skutek wycieków olejowych zarówno z powierzchni płaskich, jak i z powierzchni wysoce porowatych. Doskonale nadaje się usuwania wycieków substancji ropopochodnych. Dzięki komponentom zawartym w preparacie nie tworzy on trwałych emulsji z wymywanymi olejami i substancjami ropopochodnymi. Jest więc skuteczny i wygodny w zastosowaniu.

 

RotQuick bardzo dobrze sprawdza w oczyszczaniu wycieków ropopochodnych z różnego rodzaju nawierzchni utwardzonych, do których zaliczamy na przykład posadzki betonowe, asfalty, powierzchnie wykonane z tworzyw sztucznych czy metalu. Dzięki swoim właściwościom czyszczącym i odtłuszczającym, produkt jest chętnie stosowany przez jednostki straży pożarnej do usuwania wycieków spowodowanych awariami w zakładach przemysłowych lub wycieków w skutek wypadków drogowych podczas transportu chemikaliów ropopochodnych. Produkt jest także dedykowany jednostkom zarządzającym drogami, zakładom przemysłowym, stacjom paliw oraz wszystkim innym organizacjom, które operują substancjami olejowymi i ropopochodnymi.

 

Środek do usuwania plam olejowych RotQuick nie zawiera substancji szkodliwych dla środowiska (np. soli azotowych). Jest substancją łatwo ulegającą biodegradacji w środowisku naturalnym. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.  

Właściwości

Zalety środkd do usuwania plam olejowych RotQuick:

 • bardzo wysoka skuteczność w usuwaniu plam z wycieków ropopochodnych,
 • preparat gotowy do użytku,
 • łatwy w zastosowaniu - nie tworzy emulsji z usuwanymi substancjami,
 • przeznaczony do powierzchni gładkich i porowatych,
 • rozpuszczalny w zimnej wodzie,
 • produkt niepalny,
 • nie zawiera rozpuszczalników organicznych,
 • produkt biodegradowalny.

Zastosowanie:

 • jednostki straży pożarnej - usuwanie wycieków olejowych ze szlaków komunikacyjnych, placów parkingowych innych miejsc użyteczności publicznej,
 • zmywanie wycieków ropopochodnych wokół dystrybutorów paliwa,
 • usuwanie zabrudzeń z zaolejonych maszyn i urządzeń przemysłowych,
 • odtłuszczanie elementów przed malowaniem i lakierowaniem,
 • odtłuszczanie powierzchni z tworzyw sztucznych i metali, mycie instalacji przemysłowych.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H302 Działa szkodliwie po połknięciu. H315 Działa drażniąco na skórę. H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


Zwroty wskazujące środki ostrożnośc:

Zapobieganie:

Dokładnie umyć ręce po użyciu.Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

Reagowanie:

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody z mydłem.

Niebezpieczne składniki: Alkohole, C9-11, rozgałęzione i liniowe, etoksylowane 5-20 TE, Wersenian czterosodowy, Alkohole, C16-18 i C18-nienasycone, etoksylowane 5-7 TE, Kwasy benzenosulfonowe, C10-13 pochodne alkilowe, sole sodowe

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top