SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3 kanister 20 kg

Cena netto: 285,52 zł (14,28 zł / 1 kg)
Cena brutto: 351,19 zł (17,56 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: PE-00606

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Kanister
 • Zawartość:
  20 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • wysoka czystość produktu i brak konserwantów;
 • zwiększona odporność na wodę twardą w porównaniu z innymi surfaktantami anionowymi, takimi jak Sodium Lauryl Sulfate;
 • wysoka stabilność produktu;
 • kompatybilność z innymi składnikami formulacji myjących;
 • synergizm z surfaktantami amfoterycznymi i niejonowymi;

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3 kanister 20 kg

Zastosowanie

SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3 wykazuje doskonałe właściwości myjące, zwiększoną odporność na twardą wodę, emulgowalność oraz pianotwórczość – produkt ten generuje wysokie i bardzo stabilne piany. Jedną z podstawowych cech wyrobu jest zdolność zwiększania lepkości formulacji myjących w obecności elektrolitów oraz surfaktaktantów amfoterycznych lub niejonowych takich jak ROKAmina K30 lub ROKAmid KAD. Produkt zapewnia wyższą zdolność zagęszczania formulacji kosmetycznych i detergentowych w porównaniu z SULFOROKAnolem L270/1. Produkt jest całkowicie biodegradowalny i spełnia kryteria Dyrektywy nr 648/2004, dotyczącej detergentów i kosmetyków.

Ze względu na swój anionowy charakter, Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3 doskonale sprawdza się w formulacjach z innymi anionowymi, niejonowymi oraz amfoterycznymi związkami powierzchniowo czynnymi. Wyrób stanowi główny składnik produktów do higieny osobistej, takich jak żele do mycia ciała, szampony, płyny do kąpieli.

SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate jest stosowany także jako składnik detergentów o szerokim zastosowaniu, takich jak płyny do mycia naczyń, płyny do prania (w tym skoncentrowane), płyny do czyszczenia twardych powierzchni, jak i detergenty profesjonalne. Dzięki ponadprzeciętnym właściwościom pianotwórczym wyrób stosowany jest w chemii samochodowej jako składnik aktywnych pian. SULFOROKAnol L270/1A wykorzystywany jest także jako składnik formulacji czyszczących różne powierzchnie, sprawdza się w środowisku kwaśnym i zasadowym. Świetne właściwości detergencyjne produktu powodują, że jest stosowany jako składnik w formulacjach odtłuszczających i piorących do obróbki mokrej w przemyśle skórzanym.

Zastosowanie SULFOROKAnol L270/1 - Sodium Laureth Sulfate - 68891-38-3:

 • szampony;
 • żele do mycia ciała;
 • detergenty do użytku domowego;
 • czyszczenie i mycie przemysłowe;
 • chemia samochodowa;
 • przemysł skórzany;
 • ciecze obróbcze;
 • farby i lakiery;

Właściwości

Nazwa chemiczna Alkohole C12-14, etoksylowane (1-2.5 TE), siarczanowane, sole sodowe
Numer CAS 68891-38-3
INCI Sodium Laureth Sulfate

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P262 Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować
płukanie.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,
narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top