Weiss Holz 240 kg preparat do skutecznego usuwania sinizny drewna

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 1 560,00 zł 1 262,40 zł (5,26 zł / 1 kg)
Cena brutto: 1 918,80 zł 1 552,75 zł (6,47 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 19%
Zapytaj o produkt

W magazynie: 50 szt.

Kod produktu: WH-000002

Specyfikacja

 • Typ opakowania:
  Beczka metalowa
 • Zawartość:
  240 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  14
 • Odczyn:
  Zasadowy
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

brak

Weiss Holz 240 kg preparat do skutecznego usuwania sinizny drewna - przywraca naturalną barwę powierzchni drewnianych nie naruszając ich struktury. Usuwa przebarwienia drewna spowodowane sinizną. Zyskujesz na estetycznym wyglądzie bez utraty wytrzymałości. Produkt o innowacyjnej formule.

Weiss Holz dostępny w opakowaniach:

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja
Weiss Holz 240 kg preparat do skutecznego usuwania sinizny drewna

Zastosowanie

Sinizna drewna to duży problem dla leśników i tartaczników. Zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim, bowiem drewno najłatwiej sinieje właśnie wtedy – duża wilgotność i ciepło zagrażają mu. Dlatego należy stosować środki zapobiegawcze. Przy wilgotności drewna rzędu 23% drewno wchodzi w suchy stan ochronny, który zabezpiecza je przed rozwojem sinizny. Sinizna to zabarwienie iglastego drewna okrągłego lub materiałów tartych na kolor od niebieskiego do zielonoczarnego. Występuje ona w drewnie obumierających drzew, w drewnie okrągłym oraz w tarcicy gatunków iglastych, głównie w drewnie sosny i świerka, ale nie znajdziemy jej w zdrowych drzewach pozostających na pniu ani na drewnie przeschniętym. Środek przeznaczony do usuwania przebarwień na drewnie spowodowanych sinizną w szeroko pojętej przeróbce drewna, szczególnie w branży budowlanej i meblarskiej. Preparat nie narusza budowy i struktury powierzchniowej drewna, parametry mechaniczne i wytrzymałościowe zostają zachowane, podobnie jak naturalny kolor. 

Właściwości

 • skutecznie i trwale usuwa siniznę drewna
 • działa natychmiastowo (doskonały efekt zauważalny już po chwili)
 • łatwy w użyciu
 • wiele metod aplikacji

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1760

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

 • H314 - Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
 • H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H400 - Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Ogólne:
W razie koniczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przed użyciem przeczytać etykietę.

Zapobieganie:
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną/ ochronę oczu/ochronę twarzy. Unikać uwolnienia do środowiska. Nie wdychać gazu/ par/ rozpylonej cieczy

Reagowanie:

 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. 
 • W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
 • W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ LUB WŁOSAMI: Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. 
 • W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć/lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt