Sorbent elegancki sposób na tłusty problem

Plama oleju

Każdy właściciel warsztatu, hali z maszynami czy innego miejsca, gdzie eksploatuje lub naprawia się ciężki sprzęt, wie jakim problemem potrafi być wyciek substancji ropopochodnych i innych przemysłowych cieczy roboczych. Wystarczy niewielka kałuża, aby Inspektora Ochrony Środowiska przyprawić o atak serca. Większość płynów wykorzystywanych do napędu, smarowania lub chłodzenia, a także hydrauliczne płyny robocze używane we współczesnych maszynach, to substancje nieprzyjazne dla środowiska naturalnego. O ile jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat temu niewielkie ilości tego typu substancji, dostające się do wód gruntowych, powierzchniowych oraz gleby nie były problemem, ponieważ środowisko potrafiło sobie z nimi skutecznie radzić, o tyle dzisiaj wywierana presja na ekosferę jest tak duża, że nawet najmniejsze ilości niebezpiecznych substancji potrafią spowodować lokalną katastrofę ekologiczną. Niewielki wyciek paliwa, oleju, smaru bądź mała nieszczelność układu hydraulicznego wymagają neutralizacji przy pomocy specjalistycznych sorbentów. 

Jak reagowac na wyciek substacji niebezpiecznych?

W przypadku stwierdzenia takiego wycieku w pierwszej kolejności należy zadbać o własne bezpieczeństwo i upewnić się, że wyciek nie grozi np. zapłonem czy wybuchem. Wiele substancji, szczególnie ropopochodnych, to substancje palne i lotne, a więc zagrożenie samozapłonu jest tu wysokie. Gdy niebezpieczeństwo wybuchu i/lub zapłonu zostało zażegnane, należy usunąć przyczynę takiego wycieku zatrzymując go. Najważniejsze, aby zastosować właściwe środki ochrony osobistej, wymagane przy danej sytuacji, aby kontakt z wyciekiem nie naraził na szwank naszego życia i zdrowia. 

Absorbcja wycieku.

Kiedy wyciek został już wstrzymany, a ekipie neutralizującej zapewniono bezpieczeństwo, powstałą plamę należy otoczyć niewielką groblą sorbentu, aby uniemożliwić dalsze jej rozprzestrzenianie się. Następnie na powierzchni cieczy trzeba utworzyć warstwę sorbentu, której grubość zależeć będzie od wielkości wycieku, doprowadzając dzięki temu do procesu absorbcji. Można go przyspieszyć, mieszając szczotką rozsypany sorbent z cieczą tak, aby zapewnić maksymalny kontakt pomiędzy tymi substancjami. Pod wpływem nacisku cieczy sorbent zacznie zmieniać kolor z jasnego na ciemniejszy, a po całkowitym nasiąknięciu należy usunąć resztki do przygotowanego pojemnika. Cały proces absorpcji oraz sprzątania należy powtarzać, aż do całkowitego usunięcia cieczy po wycieku. 

Usuwanie nacieku.

Po usunięciu wycieku należy przystąpić do usuwanięcia powstałego na podłożu nacieku. Jeżeli miało to miejsce na twardej, nienasiąkliwej powierzchni, np. glazurze, płytkach, betonie, asfalcie itp., plamę usuwamy przy pomocy odpowiednich środków odtłuszczających, zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją stosowania. W przypadku wycieku na nasiąkliwą powierzchnię, taką jak: szuter, piach lub inne luźne podłoża, cały nasiąknięty materiał należy usunąć zgodnie z odpowiednimi dla danej substancji przepisami.

Nasiąknięty sorbent oraz usunięty spod wycieku materiał należy poddać utylizacji właściwie dobranej do rodzaju substancji, na podstawie odpowiednich przepisów.

Reasumując. Przystępując do usuwania wycieku należy:

1.    Zachować środki ostrożności upewniając się, że ekipie usuwającej wyciek nie grozi dodatkowe niebezpieczeństwo.
2.    Zapewnić – jeśli to koniecznie – ekipie usuwającej wyciek środki ochrony osobistej adekwatne do zagrożenia.
3.    Usunąć przyczynę wycieku i zastopować sam wyciek.
4.    Zapewnić ekipie usuwającej wyciek narzędzia niezbędne do jego usunięcia:
a.    Pojemnik z sorbentem
b.    Pojemnik na zużyty sorbent
c.    Miotła, szczotka itp.
d.    Szufla lub szufelka w zależności od wielkości wycieku.
5.    Usunąć skutki wycieku:
a.    Absorbując ciecz sorbentem
b.    Usuwając nasiąknięty cieczą materiał
c.    Usuwając plamę naciekową
6.    Jeśli odrębne przepisy tego wymagają poinformować o wycieku odpowiednie władze.

Sorbent należy przechowywać w bezpiecznym i wyznaczonym dla niego miejscu. Jeżeli dojdzie do wycieku warto wcześniej wiedzieć gdzie znajduje się sorbent oraz jak postępować z wyciekiem i kogo o tym powiadomić. Nie ma bowiem nic bardziej niebezpiecznego jak improwizacja w sytuacji zagrożenia. 

 

 

 

 

<<  Poprzednie          Powrót do bloga          Następne  >>

Szlaczek

Komentarze

Wysłane przez Marcin StatOil (niezweryfikowany) w wt., 27/12/2016 - 14:24

A mogliście opublikować jakąś wzorcową procedurę dla stacji paliw? Nie dla katastrofy ale rozlania kilku litrów paliwa, jak to po kolei usuwać?

Wysłane przez Lukasz Admin w pt., 30/12/2016 - 11:05

Niestety Panie Marcinie, ani distripark.com, ani producent sorbentu nie dysponujemy tego typu materiałami ogólnymi mogącymi stanowić jakieś wytyczne czy też wzór. Procedurę postępowania w przypadku rozlania materiałów ropopochodnych na konkretnej stacji benzynowej powinna pisać osoba z odpowiednią wiedzą i uprawnieniami z zakresu BHP pod konkretną sytuację na danej stacji. Każda stacja ma inny układ, gdzie indziej znajdują się na niej pojemnik z sorbentem, gdzie indziej należy odłożyć sorbent nasiąknięty przeznaczony do utylizacji itp. itd. Dlatego właśnie nie jesteśmy w stanie pomóc.

Niestety z przyczyn technicznych dodawanie nowych komentarzy do postów oraz dyskusja pod postami jest czasowo wstrzymana. Staramy się jak najszybciej oddać do dyspozycji naszych Klientów ten ważny kanał komunikacji.

*Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawiony opis, w szczególności zastosowanie produktów ma charakter przykładowy i stanowi niewiążącą informację o charakterystyce i możliwościach ich wykorzystania/zastosowania. W każdym przypadku przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady specjalisty czy konkretne wykorzystanie jest bezpieczne i uzasadnione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie proponowanych rozwiązań, nawet w bardzo podobnych sytuacjach.


Back to top