Tlenek magnezu w prawidłowym żywieniu opasów i krów mlecznych. Zwalczanie i zapobieganie tężyczce pastwiskowej.

Tlenek magnezu w prawidłowym żywieniu opasów i krów mlecznych. Zwalczanie i zapobieganie tężyczce pastwiskowej.

Tężyczka pastwiskowa u bydła hodowlanego – zarówno opasów jak i krów mlecznych - to często bagatelizowane zaburzenie metaboliczne, u przyczyn którego leżą błędy żywieniowe. Podstawową przyczyną tego zespołu chorobowego jest obniżenie poziomu magnezu we krwi zwierzęcia, a proces ten jest powodowany niewystarczająca podażą magnezu w jego diecie.

Objawy tężyczki pastwiskowej to:

    - obniżone łaknie a tym samym niższy odpas, 
    - biegunki, 
    - w przypadku krów mlecznych obniżona produkcja mleka,
    - postępująca utrata kondycji mogąca prowadzić do wyniszczenia organizmu a nawet śmierci zwierzęcia. 

Innymi objawami zbyt niskiej zawartości magnezu w paszy mogą być:

    - drżenie mięśni, 
    - drętwienie i skurcze mięśni, 
    - niepokój i nienaturalne pobudzenie,
    - stany lękowe.

Zespół obniżonej zawartości magnezu we krwi bydła hodowlanego niesłusznie sprowadzany jest najczęściej do tężyczki pastwiskowej. Wiosenne wypasy łąkowe są najczęstszą i najłatwiej identyfikowalną przyczyną tego zaburzenia metabolicznego. Świeża intensywnie rosnąca zielonka charakteryzuje się wysoką smakowitością i po okresie zimowej przerwy w dostępności jest chętnie zjadana przez zwierzęta hodowlane. Niestety intensywny wzrost roślin powoduje niską zawartość makroelementów a szczególnie magnezu. To powoduje, iż poza wiosennym okresem wprowadzania po zimowej przerwie zielonki do diety zwierząt obniżamy naszą czujność na objawy braków magnezu. Tymczasem problem ten może wystąpić w dowolnym momencie roku.

Rola magnezu w organizmie krowy.

Magnez jest jednym z podstawowych makroelementów. Organizm krowy nie jest w stanie wyprodukować go samodzielnie i musi zostać pobrany wraz z pokarmem. Niestety większość pobranego z pokarmem magnezu wydalana jest z organizmu wraz z kałem i moczem, a w przypadku krów mlecznych także z mlekiem.  Tylko niewielka część magnezu pobranego z paszą jest faktycznie odkładana w organizmie. Około 50% magnezu odkłada się w tkance kostnej. Kolejne 45 % magnezu zawierają mięśnie, a jedynie ok. 5 % znajduje się w przestrzeni pozakomórkowej. Magnez to wraz z wapniem i fosforem trójka pierwiastków odpowiedzialnych za proces budowy i wzmacniania kośćca. To właśnie kościec jest pierwszym rezerwuarem magnezu gdy zaczyna go brakować. Ponadto magnez jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mięśni. W duecie z wapniem harmonijnie doprowadza do skurczu i rozkurczu mięśni. Wapń to sygnał do skurczu mięśni, a magnez odpowiada za ich wtórne rozluźnienie. Przy nieprawidłowej gospodarce jonami magnezu, zaburzenie wzajemnego oddziaływania wapnia i magnezu powoduje, że napięte mięśnie nie mogą się ponownie rozluźnić. Prowadzi to do słabości, napięcia i drżenia oraz skurczów mięśni. Jak niebezpieczna jest taka sytuacja w skrajnych przypadkach niedoboru magnezu dotycząca mięśnia sercowego nie trzeba nikomu tłumaczyć. Magnez jest też bardzo ważnym pierwiastkiem dla układu nerwowego. Odpowiada za łagodzenie pobudzenia nerwowego. Nawet niewielki niedobór może prowadzić do podwyższonej podatności na stres, nerwowości, niepokoju, aż po napady paniki. Przy niedoborze magnezu występują również brak łaknienia i obniżenie produkcji mleka.

Suplementacja paszy tlenkiem magnezu.

Aby zapobiegać niedoborom magnezu w diecie zwierząt hodowlanych niezbędna jest suplementacja pasz tlenkiem magnezu. Około 30-50 g na krowę dziennie to wystarczająca ilość. Eksperci podają jako dobrą praktykę podawanie ok 80% dziennej dawki w postaci dwóch odpasów TMR oraz pozostałą część w małych porcjach wraz z paszą treściwą PMR. Tak podawany tlenek magnezu wraz z innymi suplementami diety np. kwaśnym węglanem sodu czyli sodą kalcynowaną nie tylko wpływa na zawartość magnezu we krwi, ale stabilizuje także pH treści żwacza. Zapobiega to opadaniu pH treści żwacza poniżej bariery powodującej kwasicę. Stosując jednocześnie węglan wapnia i tlenek magnezu wykorzystujemy synergiczny efekt oddziaływaniu obu suplementów jednocześnie przeciwdziałając kwasicy oraz niedoborom magnezu.

Podsumowując. Tężyczka pastwiskowa to poważne sezonowe zaburzenie metaboliczne będące wynikiem braku magnezu w diecie. Jednak świadoma i umiejętna suplementacja pasz tlenkiem magnezu może skutecznie niwelować objawy, a przede wszystkim zapobiegać ich występowaniu. Ciągła obserwacja stada hodowlanego i nieprzerwana suplementacja diety uchroni zwierzęta przed brakami mikroelementów także poza sezonem pastwiskowym.

 

 

 Wysokiej jakości paszowy tlenek magnezu oraz inne suplementy i dodatki paszowe dostępne w distripark.com

 

 

<<  Poprzednie          Powrót do bloga         Następne  >>  

*Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawiony opis, w szczególności zastosowanie produktów ma charakter przykładowy i stanowi niewiążącą informację o charakterystyce i możliwościach ich wykorzystania/zastosowania. W każdym przypadku przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady specjalisty czy konkretne wykorzystanie jest bezpieczne i uzasadnione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie proponowanych rozwiązań, nawet w bardzo podobnych sytuacjach.

Back to top