C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5

Cena netto: od 214,33 zł od 214,33 zł
Cena brutto: od 263,63 zł od 263,63 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0031

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych,
 • współtworzy serię związków aktywnych powierzchniowo – ROKAnoli DB,
 • bardzo wysoka zawartość substancji aktywnej (około 100%),
 • wysoka aktywność powierzchniowa,
 • wysoka wydajność i skuteczność działania,
 • szerokie spektrum funkcji i zastosowań,
 • słaba rozpuszczalność w wodzie,
 • właściwości emulgujące, dyspergujące, detergencyjne i niskopienne,
 • produkt biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
C12-15 Pareth-3 - ROKAnol DB3 - CAS 68131-39-5

Zastosowanie

ROKAnol DB3 to niejonowy związek czynny powierzchniowo należący z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Nazwa INCI tego produktu to C12-15 Pareth-3. Surfaktant ten jest jednym z produktów tworzących serię ROKAnoli serii DB, których bazę stanowią alkohole tłuszczowe o łańcuchu węglowym C12-C15.

 

ROKAnol DB3 wykazuje bardzo wyraźną aktywność powierzchniową, dzięki której surfaktant ten doskonale sprawdza się w produkcji wysokowydajnych detergentów myjących i czyszczących. Wysoki poziom aktywności powierzchniowej tego wyrobu  otwiera szereg możliwości stosowania produktów w wielu innych aplikacjach przemysłowych.

ROKAnol DB3 doskonale komponuje się innymi niejonowymi, kationowymi oraz anionowymi surfaktantami. Może być z powodzeniem stosowany jako surowiec w produkcji alkiloeterosiarczanów.

 

Produkt handlowy występuje w postaci cieczy lub pasty bezbarwnej do słomkowej. Cechuje się bardzo wysoką koncentracją substancji aktywnej wynoszącą około 100%.

 

Temperatura krzepnięcia ROKAnolu DB3 wynosi około 10°C. W podwyższonej temperaturze (około 40°C) produkt przyjmuje jasną barwę, maksymalnie 70 w skali Hazena.

 

Liczba hydroksylowa wyrobu mieści się w granicach 164-172 mgKOH/g. ROKAnolu DB3  jest związkiem słabo rozpuszczalnym w wodzie i ma tendencje do tworzenia emulsji.

ROKAnolu DB3 jest produktem o dobrych właściwościach dyspergujących i emulgujących. Jest bardzo skuteczny w usuwaniu tłustych, zaschniętych plam z  materiałów włókienniczych.

Surfaktant ten, dzięki skutecznym właściwościom detergencyjnym jest surowcem chętnie wykorzystywanym jako składnik profesjonalnych środków czyszczących, zwłaszcza  dedykowanych do prania instytucjonalnego.

ROKAnol DB3 doskonale współdziała z wyższymi etoksylatami, np. z ROKAnolem® DB7. Dzięki temu wzmacnia się właściwości detergencyjne preparatu gotowego. Produkt posiada również bardzo pożądaną w przemyśle zdolność do emulgowania  zanieczyszczeń olejowych w kąpielach piorących.

Bardzo dużą zaletą surfaktantu jest zdolność do obniżania pienienia innych, dobrze rozpuszczalnych, niejonowych surfaktantów zawartych w formulacji. Dodatkowo, ze względu na zdolności dyspergujące, emulgujące i zwilżające produktu, można stosować go w produkcji preparatów kosmetycznych ( np. farby do włosów)

Innym zastosowaniem ROKAnolu DB3środki ochrony roślin, głównie preparaty herbicydowe EC, EW, SE. Produkt dobrze sprawdza się także jako środek emulgujący w procesach obróbki i odtłuszczania metali.

Ponadto ROKAnol® DB3 jest  bardzo skutecznym surfaktantem stanowiącym składnik środków do zastosowań komercyjnych oraz preparatów do zastosowań przemysłowych i instytucjonalnych.

ROKAnol® DB3 jest biodegradowalny. Spełnia kryteria dyrektywy o detergentach.

Właściwości

Zalety produktu:

 • bardzo dobre właściwości zwilżające, emulgujące i detergencyjne,
 • produkt o wysokiej koncentracji substancji aktywnej,
 • usuwanie zaschniętych zabrudzeń tłuszczowych,
 • bardzo dobre współdziałanie z niejonowymi, anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,
 • zdolność do obniżania pienności dobrze rozpuszczalnych surfaktantów niejonowych w formulacji,
 • łatwo biodegradowalny.

 

Zastosowanie:

 • czyszczenie powierzchni twardych (zwłaszcza metalowych),
 • produkty do prania komercyjnego,
 • czyszczenie zabrudzeń kuchennych i łazienkowych,
 • odtłuszczanie powierzchni metali,
 • produkty do czyszczenia instytucjonalnego,
 • profesjonalne środki do czyszczenia przemysłowego,
 • herbicydowe środki ochrony roślin,
 • produkcja alkiloeterosiarczanów.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H319 Działa drażniąco na oczy.
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/
zgłosić się pod opiekę lekarza.
P391 Zebrać wyciek.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do pAunktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top