EXOantifoam S100 - środek przeciwpieniący

Cena netto: od 237,85 zł od 237,85 zł
Cena brutto: od 292,56 zł od 292,56 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0021

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • łatwość dozowania,
 • wysokie zdolności antypienne,
 • nie zawiera w składzie lotnych rozpuszczalników organicznych oraz pochodnych alkilofenoli.
Produkt tylko dla firm
EXOantifoam S100 - środek przeciwpieniący

Zastosowanie

Środek przeciwpieniący EXOantifoam S100 jest polecany głównie do zastosowań przemysłowych, gdzie zjawisko nadmiernego powstawania piany jest niepożądane. Może ono bowiem powodować przestoje aparatury lub większe nakłady natury ekonomicznej przy naprawach. Produkt wykorzystywany jest do usuwania piany podczas procesów w przemyśle farb i lakierów, tekstylnym, papierniczym, budowlanym, agrochemicznym oraz w oczyszczalniach ścieków. Używany jest także w branży samochodowej.

Środek przeciwpieniący EXOantifoam S100 to silikonowa emulsja o wysokich zdolnościach antypiennych. Produkt przeznaczony jest do układów wodnych, w szczególności zawierających surfaktanty, gdzie przeciwdziała powstawaniu piany i skutecznie redukuje jej ilość. Środek przeciwpieniący w efektywny sposób usuwa pianę w procesach przemysłowych, dzięki czemu pozwala zminimalizować zagrożenie generowane przez niepożądany efekt nadmiernego jej powstawania.

Zastosowanie środka przeciwpieniącego:

 • przemysł farb i lakierów,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • przemysł papierniczy,
 • przemysł tekstylny,
 • przemysł agrochemiczny,
 • czyszczenie przemysłowe,
 • chemia samochodowa,
 • przemysł budowlany : zaprawy cementowe, masy bitumiczne.

Właściwości

Nazwa chemiczna
Mieszanina związków chemicznych
Nr CAS 69011-36-5, 9043-30-5

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top