Kwas jabłkowy syntetyczny, E296 - 1000 kg

Cena netto: 18 000,00 zł (18,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 22 140,00 zł (22,14 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: SCH-0009

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Worek
 • Zawartość:
  1000 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Kwas jabłkowy – sklasyfikowany jako dodatek do żywności, który został określony kodem E296. Występuje w formie krystalicznego proszku bądź granulek, o barwie białej bądź prawie białej. Jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym – w cukiernictwie, piekarnictwie, dodatkowo jako konserwant oraz jako dodatek technologiczny.

Kwas jabłkowy syntetyczny, E296 - 1000 kg

Zastosowanie

Kwas jabłkowy syntetyczny – sklasyfikowany jako dodatek do żywności, określony kodem E296. Kwas jabłkowy posiada szerokie spektrum zastosowania np. w kosmetyce, farmacji, ale głównie jako dodatek do żywności. E296 głównie wykorzystywany jest przez producentów żywności np. do napojów, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, deserów – przetworów, dżemów oraz do galaretek owocowych. Doskonale sprawdza się jako konserwant do owoców i warzyw. Również służy jako dodatek technologiczny. Występuje w postaci krystalicznego proszku bądź granulek. Smak określa się jako kwaśny, występuje w barwie białej bądź prawie białej. Ważne jest aby przechowywać produkt w temperaturze pokojowej – w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Przechowywanie produktu w warunkach określonych powyżej, wówczas data przydatności produktu do zużycia wynosi 2 lata od daty produkcji.  Niniejszy zapis ma charakter informacyjny. Użytkownik powinien przed zastosowaniem przebadać przydatność oraz dopuszczalne zastosowania danego produktu w planowanej aplikacji.

Właściwości

Forma: białe lub prawie białe granulki
Zapach: bezwonny
Stan skupienia: ciało stałe
pH: 2,3 (r-r 10g/l)
Rozpuszczalność w wodzie w 20˚C: 558g/l
Masa cząsteczkowa: 134,09

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H319 – działa drażniąco na oczy.

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

 • P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P305+P351+P338 – W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je ławo usunąć. Nadal płukać.
 • P337+P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się po opiekę lekarza.
 • P264b – Dokładnie umyć ciało po użyciu.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top