Kwas solny 37% czysty DPPL 1050 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 10 355,00 zł (9,00 zł / 1 kg)
Cena brutto: 12 736,65 zł (11,08 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: KC-00038

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1150 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  1
 • Odczyn:
  Kwaśny
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • Kwas solny czysty gatunek F 37 %
 • Doskonały  środek myjący i czyszczący
 • Stosowany w produkcji mydeł, detergentów oraz kosmetyków
 • Półprodukt do produkcji środków chemicznych
 • Stosowany w produkcji środków ochrony roślin
 • Doskonały regulator pH w uzdatnianiu wody i do oczyszczania ścieków komunalnych
 • Zapewniona wysoka czystość
 • Stosowany w przemyśle produkcji tworzyw sztucznych

Oferta wyłącznie dla firm. Prosimy o kontakt w przypadku zainteresowania innymi stężeniami niż dostępne w obecnej ofercie.

Zgodnie z zapisem w dokumentacji produktu kwas solny należy przechowywać/transportować w temperaturze od -30 °C do 30 °C, gdyż w wyższych temperaturach zachodzi desorpcja chlorowodoru. W związku z wysokimi temperaturami prosimy o indywidualny kontakt w celu ustalenia możliwości transportu. 

Czas realizacji zamówienia do 72 godzin + czas dostawy. Przedstawiona oferta skierowana jest wyłącznie dla firm zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków.

Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

ZASTOSOWANIE:

Kwas solny ma zastosowanie:

 • w przemyśle spożywczym
 • w przemyśle farmaceutycznym
 • do uzdatniania wody (regulacja pH)
 • do oczyszczania ścieków komunalnych
 • do czyszczenia i mycia przemysłowego
 • w energetyce do regeneracji wymienników jonitowych
 • w produkcji chemii przemysłowej, m.in. agrochemikalia czy nawozy
 • w produkcji wyrobów chemii gospodarczej
 • do ekstrakcji rud w przemyśle wydobywczym
 • w produkcji biopaliw, olejów i smarów
 • przy procesach galwanizacyjnych i cynkowniczych
 • w garbarstwie
 • w przemysle włókienniczym
 • w przemyśle budowlanym jako dodatek do betonu i zapraw, do izolacji przewodów i kabli, do klei i spoiw budowlanych

Właściwości

Stężenie kwasu solnego

37 %

CAS

7641-01-0

Wygląd 

bezbarwny lub lekko żółty płyn 

Gęstość

1,18-1,19 g/cm3

Zawartość żelaza

max. 5 mg/kg

Zawartość arsenu

max. 0,05 mg/kg

Rozpuszczalność w wodzie

nieograniczona

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1789

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

H335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P234 Przechowywać wyłącznie w oryginalnym pojemniku.

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

P304 + P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

P303 + P361 + P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.

P305 + P351+ P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie.

P309 + P311 W przypadku narażenia lub złego samopoczucia: Skontatkować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P501 Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

 

Pliki do pobrania

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top