Plastyfikator Roflex 50

Cena netto: od 5 382,00 zł od 5 382,00 zł
Cena brutto: od 6 619,86 zł od 6 619,86 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PCC-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Plastyfikator Roflex 50 to dodatek do tworzyw sztucznych, który łączy w sobie funkcję plastyfikatorów i uniepalniaczy. Stosowanie tego dodatku zapewnia plastyfikację tworzywa przy jednoczesnym zwiększeniu poziomu niepalności. Stosowany jest przede wszystkim w przetwórstwie poli(chlorku winylu). W ofercie dostępny również plastyfikator Roflex 65 o wyższej lepkości dynamicznej. W cenę wliczone jest opakowanie bezzwzrotne.

Produkt na zamówienie, czas realizacji 14 dni licząc od daty potwierdzenia zamówienia.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Tworzywa sztuczne to polimery pochodzenia naturalnego lub syntetycznego zawierające szereg dodatków. W przemyśle tworzyw sztucznych rzadko kiedy stosuje się czyste polimery, w takich przypadkach korzysta się ze zdobyczy techniki przetwórczej jakimi są dodatki do tworzyw sztucznych. Istotnymi dodatkami do tworzyw sztucznych są plastyfikatory oraz uniepalniacze. W procesach przetwórczych plastyfikator powoduje ogromną zmianę fizykomechaniczną układu polimer – plastyfikator. Zmienia strukturę łańcuchów polimerowych, które pod jego wpływem oddalają się od siebie. Ma to bezpośredni wpływ na obniżenie temperatury zeszklenia, czyli parametru granicznego, którego przekroczenie powoduje przejście tworzywa ze stanu szklistego w elastyczny. Wpływ plastyfikatora decyduje o jakości, docelowym zastosowaniu oraz właściwościach mechanicznych gotowego wyrobu. Tworzywa sztuczne otaczają nas na każdym kroku i dla naszego bezpieczeństwa modyfikuje się je w taki sposób, aby pod wpływem czynnika zapalającego jakim jest płomień lub łuk elektryczny nie podtrzymywały procesu palenia. Jednym z wysokospecjalistycznych dodatków do tworzyw sztucznych jest oferowany Roflex 50, posiadający dwie bardzo ważne funkcje. Przede wszystkim działa jako plastyfikator, ułatwiając w znaczący sposób procesy przetwórstwa tworzyw sztucznych. Ponadto, posiada własności uniepalniające, dzięki którym materiał uzyskuje większą odporność na ogień. Dodatek do tworzyw sztucznych Roflex 50 jest plastyfikatorem na bazie estrów fosforowych, wykorzystywanym przede wszystkim w materiałach na bazie poli(chlorku winylu). Plastyfikatory o właściwościach uniepalniających są szeroko stosowane w wyrobach z miękkiego PVC – m.in.: folie transparentne, taśmy przenośnikowe, pokrycia i membrany dachowe, tapety ścienne, wykładziny podłogowe, folie i plandeki budowlane, plandeki samochodowe, kurtyny paskowe, sztuczna skóra, otuliny kablowe, ekrany projekcyjne, plastizole PVC do powlekanych tkanin technicznych. Dodatek do tworzyw sztucznych, plastyfikator Roflex 50 wykorzystywany jest w branżach takich jak:

• budownictwo (np. folie i plandeki budowlane, pokrycia i membrany dachowe)
• tworzywa sztuczne (granulaty PVC, produkcja kauczuku syntetycznego)
• włókiennictwo i tekstylia (np. powlekane tkaniny techniczne)
• transport (np. plandeki samochodowe, wykładziny samochodowe)
• elektrotechnika (np. otuliny kablowe, ekrany projekcyjne)


Właściwości

Nazwa chemiczna: Fosforan fenylo-izopropylofenylowy
Numer CAS: 68937-41-7
Numer WE: 273-066-3
Stan skupienia: Ciecz.
Barwa: Bezbarwny lub jasnożółty.
Zapach: Bez zapachu
Gęstość: 1.15 do 1.25 g/cm³ [25°C]
Współczynnik podziału n-oktanol/woda: 4.92 do 5.17
Lepkość: Dynamiczna (temperatura pokojowa): 48 do 67 mPa*s

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3082

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H361fd - Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płodność w przypadku połknięcia. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na płód w przypadku połknięcia.
H373 - Może powodować uszkodzenie narządów w przypadku długotrwałego lub powtarzającego się połykania.
H411 - Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P281 Stosować wymagane środki ochrony indywidualnej.
P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P403 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Plastyfikator Roflex 50, beczka 230 kg

Cena netto: 5 382,00 zł
Cena brutto: 6 619,86 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Plastyfikator Roflex 50, DPPL 1100 kg

Cena netto: 24 310,00 zł
Cena brutto: 29 901,30 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Plastyfikator Roflex 65, beczka 230 kg

Cena netto: 5 531,50 zł
Cena brutto: 6 803,75 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Plastyfikator Roflex 65, DPPL 1100 kg

Cena netto: 25 025,00 zł
Cena brutto: 30 780,75 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Plastyfikator Roflex T70, beczka 230 kg

Cena netto: 5 681,00 zł
Cena brutto: 6 987,63 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Plastyfikator Roflex T70, DPPL 1100 kg

Cena netto: 25 740,00 zł
Cena brutto: 31 660,20 zł

Superplastyfikator BG97 40, beczka 200 kg

Cena netto: 750,41 zł
Cena brutto: 923,00 zł

Superplastyfikator BG97 40, kontener 1000 kg

Cena netto: 3 125,20 zł
Cena brutto: 3 844,00 zł

Superplastyfikator BG40 FF, beczka 200 kg

Cena netto: 800,00 zł
Cena brutto: 984,00 zł

Superplastyfikator BG40 FF, DPPL 1000 kg

Cena netto: 3 500,00 zł
Cena brutto: 4 305,00 zł

Superplastyfikator BGP, worek 25 kg

Cena netto: 239,84 zł
Cena brutto: 295,00 zł

Superplastyfikator BGP, Big-Bag 500 kg

Cena netto: 4 200,00 zł
Cena brutto: 5 166,00 zł

Superplastyfikator Rocrete S, beczka 200 kg

Cena netto: 887,80 zł
Cena brutto: 1 091,99 zł

Superplastyfikator Rocrete S, kontener 1000 kg

Cena netto: 2 750,41 zł
Cena brutto: 3 383,00 zł

Superplastyfikator Rocrete SP, worek 25 kg

Cena netto: 225,20 zł
Cena brutto: 277,00 zł

Superplastyfikator Rocrete SP, Big-Bag 500 kg

Cena netto: 3 900,00 zł
Cena brutto: 4 797,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top