Podchloryn sodu 6M50

Cena netto: od 149,00 zł od 149,00 zł
Cena brutto: od 183,27 zł od 183,27 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0031-1

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  12.5
 • Odczyn:
 • Kolor:
  Żółty
 • Zapach:

O produkcie

 • Okres ważności 180 dni od daty produkcji
 • Stosowany jako składnik wybielaczy w przemyśle papierniczym
 • Stosowany do higienicznego czyszczenia powierzchni

 

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Podchloryn sodu

O produktach z grupy podchlorynu sodu:

Podchloryn sodu (NaClO, chloran (I) sodu) jest solą sodową kwasu podchlorawego. Ten nieorganiczny związek występuje zwykle w postaci wodnych roztworów, które powstają, gdy nasycimy chlorem ług sodowy lub, gdy poddamy elektrolizie chlorek sodu.

W naszej hurtowni podchloryn sodu występuje w różnych wariantach: są to:

 • roztwory NaClO w małych kanistrach lub w cysternach 1000 kg - 1100 kg,
 • gotowe preparaty myjąco-dezynfekujące z dodatkiem podchlorynu sodowego,
 • płyny do dezynfekcji i mycia powierzchni typu Rokopol,
 • produkty typu Chlorin do dezynfekcji metodą natryskową i zanurzeniową,
 • preparaty wybielające i odkażające typu WC TRIO ROKO Professional.

Podchloryn sodu: karta charakterystyki

Ze względu swoje właściwości wybielające i odkażające, podchloryn sodowy ma zastosowanie m.in. w przemyśle i szpitalnictwie. To środek silnie utleniający o intensywnym zapachu, działający drażniąco na skórę. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Szczegółowe informacje na temat zastosowań, właściwości i środków ostrożności udostępniamy na kartach poszczególnych produktów. Zachęcamy do zapoznania się ze specyfikacją wybranego asortymentu.

Podchloryn sodu: właściwości fizyczne i chemiczne

Co wyróżnia roztwory podchlorynu sodu? Poznamy je po charakterystycznym, bardzo intensywnym i duszącym zapachu chloru. Są to produkty niepalne, koloru żółto-zielonego, o silnie zasadowym pH na poziomie 11-12. Chloran (I) sodu tworzy roztwory reaktywne, które powodują korozję metali. NaClO nie jest obojętny na działanie kwasów – w połączeniu ze związkami o kwaśnym pH emituje ciepło i chlor w formie gazowej.

podchloryn sodu chłonie wodę i jest substancją bardzo niestabilną. Należy zachować szczególną ostrożność w kontakcie z podchlorynem sodowym. Stosowanie preparatów podchlorynowych bez stosownych zabezpieczeń i środków ochrony osobistej może powodować oparzenia, uszkodzenia oczu i podrażnienie dróg oddechowych.

Zalety podchlorynu sodu

Dlaczego warto wybrać podchloryn sodowy do zastosowań profesjonalnych? Roztwory podchlorynu sodu o stężeniu do 20% są bardzo skuteczne jako środki antybakteryjne i odkażające. Dzięki nim można szybko i efektywnie wyeliminować chorobotwórcze mikroorganizmy. Podchloryn sodu odkaża, uzdatnia wodę i usuwa przebarwienia drewna. Bez wątpienia to właśnie skuteczność, uniwersalność zastosowań oraz przystępna cena surowca czynią z NaClO jeden z najbardziej cenionych produktów przemysłu chemicznego.

Podchloryn sodu – zastosowanie

Możliwości zastosowań podchlorynu sodu są bardzo szerokie. Wykorzystują go m.in. specjalistyczne firmy, zajmujące się utrzymaniem czystości w obiektach szpitalnych i w placówkach opieki zdrowotnej. Podchloryn sodu na wirusy i bakterie działa natychmiastowo, a podłogi, ściany, urządzenia sanitarne i wyposażenie gabinetów pozostają czyste i bezpieczne.

Grzybicze i bakteryjne choroby zwierząt oraz roślin uprawnych są poważnym problemem współczesnych rolników, w tym hodowców bydła, trzody chlewnej i drobiu. Wielu z nich wybiera podchloryn sodu – zastosowanie w rolnictwie NaClO jest owiem bardzo szerokie. Środki podchlorynowe służą m.in. do odkażania i dezynfekcji pomieszczeń gospodarczych oraz zbiorników rozpylaczy środków ochrony roślin.

Roztwory podchlorynu sodu działają też destrukcyjnie na chorobotwórcze mikroorganizmy wodne. Preparaty podchlorynowe sprawdzają się w stacjach uzdatniania wód, oczyszczalniach ścieków, w strefach spa, basenach miejskich i w instalacjach wodociągowych.

Nasze roztwory podchlorynu sodu znalazły też zastosowanie w ogrodnictwie i sadownictwie. Najwyższą skuteczność w zwalczaniu czynników chorobotwórczych wykazują roztwory 3% NaClO, dzięki którym drzewka owocowe i winorośle zachowują doskonałą kondycję. Warto zwrócić uwagę na to, że fungicyd w postaci podchlorynu sodu stosują w sadownictwie najwięksi, europejscy eksporterzy, tacy jak: Francja, Niemcy czy Holandia.

Właściwości

 

Barwa

 żółto-zielona

Substancja aktywna 

aktywny chlor uwalniany przez podchloryn sodu 150 g/l

pH

silnie zasadowe

Właściwości utleniajace

silne

Atest PZH

nie posiada

Pozwolenie na obrót produktem biobójczym

nie posiada

Zastosowanie

profesjonalne


Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1791

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.
H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P390 Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem.
Uzupełniające elementy etykiety:

EUH031: W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Podchloryn sodowy roztwór wodny BP DPPL 1100 kg

Cena netto: 2 120,00 zł
Cena brutto: 2 607,60 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 25 kg

145,00 zł Cena netto: 153,00 zł
178,35 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 300 kg

Cena netto: 1 620,00 zł
Cena brutto: 1 992,60 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Wapno chlorowane, podchloryn wapnia 1000 kg

4 700,00 zł Cena netto: 4 900,00 zł
5 781,00 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP kanister 30 kg

Cena netto: 129,00 zł
Cena brutto: 158,67 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Podchloryn sodowy, roztwór wodny BP cysterna 1000 kg

Cena netto: 1 990,00 zł
Cena brutto: 2 447,70 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top