ROKAnol IT5 - Isotrideceth-5 - 69011-36-5

Cena netto: od 195,34 zł od 195,34 zł
Cena brutto: od 240,27 zł od 240,27 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PE-K-0008

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • bardzo dobry zwilżacz i dyspergator,
 • odporność na działanie środków utleniających, redukujących, a także twardą wodę,
 • stabilny w formulacjach o niskim i wysokim pH,
 • poprawia chłonność barwnika w procesie barwienia,
 • usuwa zabrudzenia olejowe z dzianin i tkanin,
 • możliwość łączenia z innymi niejonowymi, a także anionowymi i kationowymi składnikami formulacji,
 • łatwo biodegradowalny.
Produkt tylko dla firm

Zastosowanie

ROKAnol IT5 - Isotrideceth-5 - 69011-36-5 zapewnia odpowiednie zwilżenie czyszczonej powierzchni i dyspergowanie cząstek brudu, co wpływa na wysoką jakość usuwania zabrudzeń z tkaniny/dzianiny oraz z powierzchni twardych. Z uwagi na tak liczne zalety produkt doskonale sprawdza się jako składnik alkalicznych, a także kwaśnych detergentów do profesjonalnego prania i czyszczenia przemysłowego oraz instytucjonalnego. Razem z ROKAnolami IT8 i IT9 zapewnia optymalną detergencję. 

ROKAnol IT5 znajduje zastosowanie w procesach wstępnej obróbki włókien. Produkt może być polecany do usuwania plam olejowych (oleje mineralne) z tkaniny oraz dzianiny, powstałych w wyniku prowadzenia procesów dziewiarskich i tkackich. Dodatkowo, Isotrideceth-5 może być użyty jako składnik kompozycji bielącej surowe dzianiny i tkaniny bawełniane. Jego obecność w formulacji poprawia kapilarność barwnika, co wpływa na poprawę efektywności bielenia w procesach barwiarskich.

Wyrób spełnia standardy bezpieczeństwa dla wyrobów włókienniczych stawiane przez wiodące światowe Instytuty Włókiennictwa, takie jak Stowarzyszenie Oeko – Tex Standard, ZDHC Program.

Kompatybilność ROKAnolu IT5 - Isotrideceth-5 z pochodnymi związków silikonowych wykorzystywana jest także w kosmetykach do mycia, pielęgnacji i stylizacji włosów, np. w szamponach, odżywkach, serum, żelach, aerozolach do włosów.

Produkt stosowany jest w preparatach do czyszczenia silnych zabrudzeń w przemyśle maszynowym oraz jako emulgator w produktach do obróbki metali i płynach hydraulicznych. Ponadto ROKAnol IT5 stanowi składnik domieszek napowietrzających do betonu i zapraw cementowych. Produkt zapewnia bardzo dobre zwilżanie ziaren cementu, a także ułatwia wprowadzenie drobnych pęcherzyków powietrza do formowanej masy. Dzięki temu poprawiona zostaje plastyczność świeżej mieszanki, w której pęcherze powierza działają na zasadzie łożysk, zwiększając urabialność masy bez konieczności zmiany współczynnika W/C.

Zastosowanie:

 • czyszczenie powierzchni twardych,
 • płynne detergenty do prania,
 • czyszczenie zabrudzeń kuchennych,
 • produkty do czyszczenia instytucjonalnego,
 • produkty do bielenia bawełny,
 • kosmetyki zawierające pochodne silikonowe,
 • środki do usuwania plam olejowych z procesów tkackich,
 • domieszki do betonu i zapraw cementowych,
 • płyny hydrauliczne i obróbkowe.
Nazwy alternatywne:
 • Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane,
 • Isotrideceth-5,
 • Trideceth-5, Rozgałęziony tridecyl alkohol, etoksylowany,
 • Poli (oksy-1, 2-etanodiyl),alfa-tridecylo-omega-hydroksy-, rozgałęziony,
 • Polioksyetylenowany tridecyl (rozgałęziony) alkohol,
 • Etoksylat alkoholu C13,
 • CAS 69011-36-5.

Właściwości

Nazwa chemiczna Alkohole, C13, rozgałęzione, etoksylowane
Numer CAS 69011-36-5
INCI Isotrideceth-5

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

 • H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
 • H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

 • P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
 • P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
 • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
 • P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.
 • P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkty, które również mogą Cię zainteresować

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top