ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 beczka 190 kg

Cena netto: 2 223,46 zł (11,70 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 734,86 zł (14,39 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Zapytaj o produkt

W magazynie: 4 szt.

Kod produktu: PE-00211

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  190 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • surfaktant niejonowy z grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych,
 • wytworzony na bazie surowców stanowiących pochodne oleju palmowego,
 • produkt objęty certyfikatem RSPO MB,
 • znakomite właściwości odtłuszczające, detergencyjne, zwilżające, emulgujące i dyspergujące,
 • dobrze rozpuszczalny w wodzie,
 • aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach,
 • szerokie spektrum zastosowań w różnych aplikacjach przemyslowych.

Produkt dostępny na zamówienie. Przed złożeniem zamówienia prosimy o potwierdzenie terminu realizacji.

Produkt tylko dla firm
ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 beczka 190 kg

Zastosowanie

Surowiec, którego używa się do produkcji ROKAnolu L7 jest pochodną oleju z ziaren palmowych pochodzących z certyfikowanych upraw palmy olejowej. Produkt ten posiada certyfikat RSPO w wariancie Mass Balance.

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 jest  niejonowym środkiem powierzchniowo czynnym, należącym do grupy etoksylowanych alkoholi tłuszczowych o nazwie INCI: Laureth-7. Produkt współtworzy grupę surfaktantów bazujących na alkoholu laurylowym o dystrybucji węglowej C12-C14. Przybiera postać klarownej lub lekko mętnej cieczy o barwie max. 70 w skali Hazena w temperaturze 50°C. 

ROKAnol L7 MB cechuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie. Wartość parametru HLB dla tego wyrobu wynosi około 13. Produkt zawiera ponad 99% substancji aktywnej i krzepnie w temperaturze ok. 10°C.

ROKAnol L7 MB posiada bardzo dobre właściwości detergencyjne, zwilżające, dyspergujące i emulgujące. Swoje  zastosowanie znajduje  jako surfaktant podstawowy w ciekłych i proszkowych detergentach, płynach do mycia naczyń, domowych i technicznych środkach czystości oraz środkach do czyszczenia rąk. Stosuje się go między innymi w środowisku czynników utleniających, redukujących i twardej wody. Jest aktywny w zimnej wodzie, w kąpielach kwaśnych, obojętnych i rozcieńczonych alkaliach. ROKAnol L7 MB może być również stosowany w mieszaninie z innymi niejonowymi środkami pomocniczymi oraz w mieszaninach z anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi. Wykazuje działanie myjąco- czyszczące w  mieszaninie z alkilosiarczanami i alkiloarylosulfonianami.

ROKAnol L7 MB znajduje również szerokie zastosowanie w preparatach kosmetycznych m. in. do mycia i pielęgnacji skóry i włosów, w kosmetykach kolorowych, przeciwsłonecznych, do golenia i po goleniu. Ponadto produkt używany jest  w procesach wstępnej obróbki włókien jako komponent formulacji usuwającej plamy olejowe (oleje mineralne) z tkaniny/dzianiny, które są wynikiem przemysłowych procesów dziewiarskich i tkackich. Dzięki właściwościom zwilżającym tkaninę bawełnianą, może pełnić rolę składnika kompozycji bielącej surowe dzianiny i tkaniny bawełniane. Stosuje się go również podczas  końcowego etapu procesu wybarwiania materiałów włókienniczy jako jeden ze składników usuwający nadmiar barwników z kąpieli. ROKAnol L7 MB dobrze sprawdza się w preparatach do usuwania filmu ulicznego i innych formulacjach dla chemii samochodowej.

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 ulega biodegradacji w środowisku naturalnym.

Właściwości

Zalety ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9:

 • bardzo dobre właściwości detergencyjne, zwilżające, emulgujące i dyspergujące,
 • dobre właściwości odtłuszczające,
 • odporność na kwasy, twardą wodę i rozcieńczone alkalia,
 • kompatybilny z niejonowymi, anionowymi i kationowymi środkami powierzchniowo czynnymi,
 • biodegradowalny.

 

Zastosowanie:

 • środki do mycia, pielęgnacji i stylizacji włosów (szampony, odżywki, serum, żele, pianki),
 • kosmetyki kolorowe (podkłady, fluidy, korektory, bronzery, cienie do powiek),
 • preparaty do mycia i pielęgnacji twarzy (żele do mycia twarzy, peelingi, kremy nawilżające, kremy przeciwtrądzikowe, kremy przeciwzmarszczkowe, kremy pod oczy),
 • płyny i żele do mycia ciała,
 • kremy do rąk,
 • preparaty do golenia i po goleniu,
 • kremy przeciwsłoneczne,
 • detergenty do użytku domowego (detergenty ciekłe oraz proszki, płyny do mycia naczyń, środki do czyszczenia rąk),
 • usuwa zabrudzenia olejowe z dzianin i tkanin,
 • kąpiele bielące we włókiennictwie,
 • kąpiele piorące po barwieniu tkanin/dzianin,
 • chemia samochodowa.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P270 Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia,
skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą
przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.
P330 Wypłukać usta.
P501 Zawartość/pojemnik usuwać do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

ROKAnol L7 - Laureth-7 - 68439-50-9 DPPL 950 kg

Cena netto: 10 671,54 zł
Cena brutto: 13 125,99 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAnol L7W - Laureth-7 - 68439-50-9 DPPL 950 kg

Cena netto: 10 147,14 zł
Cena brutto: 12 480,98 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top