Soda kaustyczna udrażniacz

Cena netto: od 27,00 zł od 19,99 zł
Cena brutto: od 33,21 zł od 24,59 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 39.8%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: KC-K-0024

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  14
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Soda kaustyczna – wodorotlenek sodu w postaci stałej do zastosowań profesjonalnych. Przeznaczony jest do udrażniania rur, instalacji kanalizacyjnych, studzienek. 

Działanie:

 • Skutecznie udrażnia zatkane rury i odpływy
 • Niweluje nieprzyjemne zapachy
 • Efektywnie rozpuszcza zanieczyszczenia organiczne i zalegający osad

Zastosowanie:

 • Udrażnianie rur, odpływów,
 • Usuwanie zatorów w instalacjach kanalizacyjnych, studzienkach
 • Odtykanie instalacji w kuchni i łazience
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Promocja

Zastosowanie

Soda kaustyczna - wodorotlenek sodu przeznaczony do udrażniania i usuwania zatorów w rurach i kanalizacji.

Sposób użycia: wsypać 30-40 g produktu do odpływu zlewu, WC, wanny. Następnie nalać około 0,5 L gorącej wody. Zostawić na 15 minut, spłukać obficie bieżącą wodą z kranu. Profilaktycznie czynność powtarzać co 14 dni.

Zalecenia bezpiecznego stosowania: PRODUKT ŻRĄCY zachować szczególną ostrożność. Stosować środki ochrony indywidualnej. Nie stosować do instalacji z aluminium. Nie stosować z innymi środkami, w szczególności na bazie chloru i kwasu.

Przechowywanie oraz transport: w suchym miejscu, w szczelnie zamkniętym pojemniku. Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Produkt jest silnie higroskopijny z tendencją do zbrylania. Zbrylanie nie wpływa ujemnie na jakość produktu. Magazynować w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Skład chemiczny: wodorotlenek sodu min. 98 %.

Właściwości

Nazwa chemiczna: wodorotlenek sodu stały
CAS: 1310-73-2
pH 13-14 (50 g /l wody)
Gęstość 2,13 g/cm3
Właściwości: silnie higroskopijny

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: II
 • UN 1823
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290 Może powodować korozję metali.
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem.

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top