Środek niskopienny - 120313-48-6 - ROKAnol LP100

Cena netto: od 173,68 zł od 173,68 zł
Cena brutto: od 213,63 zł od 213,63 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PE-K-0038

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

 • niejonowy środek powierzchniowo czynny o obniżonej pienności,
 • należy do grupy alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych,
 • produkt o wysokiej koncentracji substancji aktywnej – 95%,
 • bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie,
 • tworzy klarowne roztwory również w wysokich temperaturach,
 • produkt odporny na alkalia,
 • niska tendencja o żelowania,
 • produkt bezpieczny.
Produkt tylko dla firm
Środek niskopienny - 120313-48-6 - ROKAnol LP100

Zastosowanie

Środek niskopienny - 120313-48-6 - ROKAnol LP100 należy do grupy niejonowych surfaktantów typu alkoksylowanych alkoholi tłuszczowych. Zalicza się do ROKAnoli serii LP, tworzących liczną grupę produktów niskopiennych, dedykowanych do procesów wymagających surfaktantów niejonowych o szczególnie obniżonej pienności, przy jednoczesnym zachowaniu parametrów aplikacyjnych - głównie w procesach mycia instytucjonalnego i przemysłowego.

W temperaturze pokojowej produkt przybiera postać klarownej lub lekko mętnej, niskolepkiej cieczy o temperaturze krzepnięcia bliskiej 9°C oraz jasnej barwie, tj. maks. 100 w skali Hazena. W ROKAnolu LP100 znajduje się  około 95% substancji aktywnej. Na tle produktów niskopiennych wyrób odznacza się dużą hydrofilowością i posiada wysoki punkt zmętnienia w roztworze wodnym na poziomie temperatur 72÷76°C. ROKAnol LP100 bardzo dobrze rozpuszcza się  w wodzie, tworząc klarowne roztwory, także w podwyższonej temperaturze.

W porównaniu do  standardowych surfaktantów niejonowych stosowanych w detergentach (np. oksyetylenowanego alkoholu laurylowego) pianotwórczość ROKAnolu LP100 jest zdecydowanie niższa przy zachowaniu podobnej stabilności produktu w środowisku alkalicznym.  Jest to jedna z najważniejszych zalet. Przez połączenie wysokiej odporności na alkalia z właściwościami niskopiennymi, produkt znajduje swoje zastosowanie głównie w alkalicznych detergentach do profesjonalnego prania przemysłowego i instytucjonalnego. W takim użytkowaniu, zapewniona jest optymalna detergencja w warunkach alkalicznych i niska pienność, która może zaburzać proces prania szczególnie w procesach ciągłych.

Ze względu na wysoką zawartość substancji aktywnej i niską temperaturę krzepnięcia, ROKAnol LP100 łatwo dozuje się do formulacji zwłaszcza w stężonych półwyrobach. Produkt ma także niską tendencje do żelowania, co zapobiega zaklejaniu systemu dozującego w warunkach procesowych.

Wyrób można używać także w innych formulacjach czyszczących o podwyższonej alkaliczności, np. w preparatach do mycia butelek, a także procesach CIP (Clean In Place), lub  jako środek odpieniający wody spławiakowe po procesie mycia buraków cukrowych.

ROKAnol LP100 jest biodegradowalny i spełnia wszystkie kryteria Dyrektywy nr 648/2004, dotyczącej detergentów.

Właściwości

Zalety ROKAnolu LP100 - Polyoxyalkylene glycol ether:

 • bardzo dobre właściwości niskopienne i detergencyjne,
 • brak zdolności do żelowania w stężonych roztworach wodnych,
 • odporność na środowisko alkaliczne,
 • wysoka koncentracja w roztworze,
 • tworzy klarowne roztwory, także w podwyższonej temperaturze.
 • wysoka biodegradowalność,
 • spełnia kryteria Dyrektywy nr 648/2004, dotyczącej detergentów.

Zastosowanie:

 • profesjonalne środki do mycia i czyszczenia przemysłowego,
 • detergenty do prania instytucjonalnego,
 • kosmetyki i chemia samochodowa,
 • odpienianie wód technologicznych i ścieków.

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H315 Działa drażniąco na skórę

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/ wody z mydłem.
P332+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

ROKAnol LP200 beczka 190 kg

Cena netto: 2 805,90 zł
Cena brutto: 3 451,26 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAnol LP200 DPPL 950 kg

Cena netto: 13 612,85 zł
Cena brutto: 16 743,81 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAnol LP3943 Surfaktant niskopienny beczka 200 kg

Cena netto: 3 065,04 zł
Cena brutto: 3 770,00 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAnol LP3943 Surfaktant niskopienny DPPL 950 kg

Cena netto: 14 142,27 zł
Cena brutto: 17 394,99 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

ROKAnol LP3943 Surfaktant niskopienny kanister 5 kg

Cena netto: 185,90 zł
Cena brutto: 228,66 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top