Aceton techniczny regenerowany 320 kg 2 beczki

Cena netto: 2 139,85 zł (6,69 zł / 1 kg)
Cena brutto: 2 632,02 zł (8,23 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o dostępność

W magazynie: 0 szt.

Kod produktu: SEN-001-2B

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  Beczka
 • Zawartość:
  320 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
  Paleta
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Aceton jakości technicznej regenerowany 320 kg 2 beczki – jeden z najbardziej rozpowszechnionych rozpuszczalników polarnych, organicznych tzw. keton o wzorze chemicznym C3H6O. Znajduje zastosowanie przemysłowe, profesjonalne oraz konsumenckie. Stosuje się go przy produkcji środków zapobiegających zamarzaniu, pianotwórczych. Jest półproduktem w wielu procesach chemicznych. Stosowany w pracowniach chemicznych do czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz jego osuszania. W cenę wwliczone opakownie DPPL.

UWAGA! Prekursor materiałów wybuchowych i/lub narkotyków. Kupując, prześlij oświadczenie, które znajduje się w plikach do pobrania.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Aceton (propanon) to keton o bardzo charakterystycznym ostrym zapachu. Jest rozpuszczalnikiem organicznym, polarnym, a tym samym świetnie miesza się z wodą, etanolem i innymi związkami polarnymi. Sprawdza się przy procesach odtłuszczania i wstępnego przygotowania powierzchni przy klejeniu różnych elementów gumowych, szklanych, metalowych, wykonanych z tworzywa sztucznego. Stosowany również przed procesem malowania do oczyszczenia powierzchni z pyłów, kurzu oraz tłuszczy.

Zastosowanie

 • Środkach zapobiegających zamarzaniu
 • Środkach pianotwórczych
 • Jako półprodukt
 • Przy produkcji kosmetyków, substancji farmaceutycznych
 • Jako rozpuszczalnik
 • W laboratorium chemicznym

Aceton Techniczny Pierwotny charakteryzuje się wyższą czystością w stosunku do standardowego acetonu regenerowanego w związku z tym szybciej odparowuje, ma wyższą czystość przez co jest predystynowany jako baza do produkcji innych formulacji rozpuszczalnikowych.

Zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności na małej próbie, następnie dodawanie produktu niewielkimi porcjami mieszając w wyrobie gotowym, do uzyskania pożądanej lepkości.

Skład znamionowy:

1. Aceton: 50-60 %

 • CAS: 67-64-1
 • EINECS:200-662-2
 • REACH: 01-2119471330-49

2. Octan metylu 10-55 %

  • CAS: 79-20-9
  • EINECS: 201-185-2

  3. Metanol 1-3 %

  • CAS: 67-56-1
  • EINECS: 200-659-6

  Magazynowanie:

  Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

  Opakowania:

  0,5 l butelka; 24 szt. w kartonie; 648 szt. na palecie

  1 l butelka; 15 szt. w kartonie; 405 szt. na palecie

  5 l kanister; 4 szt. w kartonie; 108 szt. na palecie

  10 l kanister UN; 42 szt. na palecie

  20 l Kanister UN; 28 szt. na palecie

  30 l Kanister UN; 10 -16 szt. na palecie

  200 l /170 kg Beczka

  1000 l /840 kg DPPL

  Autocysterna min. 4 000 kg

  "Produkt ten jest regulowany rozporządzeniem (UE) 2019/1148: wszystkie podejrzane transakcje oraz znaczące przypadki zniknięcia i kradzieży powinny być zgłaszane właściwemu krajowemu punktowi kontaktowemu. Zob. dla Polski http://bityl.pl/KkKiu dla pozostałych krajów UE http://bityl.pl/XpWvR"

  Właściwości

  Nazwa chemiczna: aceton (propanon)
  Numer CAS: 67-64-1
  Numer WE: 200-662-2
  Masa cząsteczkowa: 58,08 g/mol
  Wzór chemiczny C3H6O
  Gęstość w 15 oC 0,795-0,798 g/cm3

  Środki ostrożności

  • Produkt ADR
  • Grupa pakowania: II
  • UN 1090

  Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

  • H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
  • H319 Działa drażniąco na oczy.
  • H336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności:

  • P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione.
  • P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
  • P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
  • P301+P310 W przypadku połknięcia: Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub lekarzem.

  Pliki do pobrania

  Dodaj nową opinię

  Oceń produkt

  Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
  Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

  Polecane produkty

  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny kanister 24 kg

  Cena netto: 185,00 zł
  Cena brutto: 227,55 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny regenerowany 840 kg DPPL

  Cena netto: 4 750,00 zł
  Cena brutto: 5 842,50 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton

  od 185,00 zł
  od 227,55 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny kanister 20 litrów

  Cena netto: 139,00 zł
  Cena brutto: 170,97 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny półpaleta 240 kg

  Cena netto: 1 690,00 zł
  Cena brutto: 2 078,70 zł
  Produkt niebezpieczny

  Acetonitryl (cyjanometan) 162,5 kg beczka

  Cena netto: 2 895,14 zł
  Cena brutto: 3 561,02 zł
  Produkt niebezpieczny

  Acetonitryl (cyjanometan) 650 kg 4 beczki

  Cena netto: 9 980,00 zł
  Cena brutto: 12 275,40 zł
  Produkt niebezpieczny

  Acetonitryl (cyjanometan)

  od 2 895,14 zł
  od 3 561,02 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny pierwotny 170 kg beczka

  Cena netto: 1 464,92 zł
  Cena brutto: 1 801,85 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny pierwotny 340 kg 2 beczki

  Cena netto: 2 821,33 zł
  Cena brutto: 3 470,24 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny pierwotny 850 kg DPPL

  Cena netto: 7 937,00 zł
  Cena brutto: 9 762,51 zł
  Produkt tylko dla firm
  Produkt niebezpieczny

  Aceton techniczny regenerowany 160 kg beczka

  Cena netto: 1 111,08 zł
  Cena brutto: 1 366,63 zł

  Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

  Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

  Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

  Back to top