Parch jabłoni to w naszej strefie klimatycznej jedno z największych zagrożeń dla osiągania wysokich zbiorów owoców o dużej wartości komercyjnej. Jego pojawienie się w sadzie jest w zasadzie nieuniknione. Od zastosowanych środków interwencyjnych i zaradczych zależy poziom zbioru oraz wartość zebranych owoców. Częstym błędem jest stosowanie środków interwencyjnych prewencyjnie. Co całkowicie mija się z celem a może być wręcz szkodliwe. Środki interwencyjne stosujemy jedynie w przypadku stwierdzonej obecności grzybów. Natomiast środki prewencyjnie zgodnie z założonym planem oprysków.  

Uodpornienie szczepu na działanie środków interwencyjnych.

Zbyt częste i nieuzasadnione stosowanie oprysków może doprowadzić do uodpornienia się znajdującego się w naszym sadzie szczepu grzybów – w przypadku parcha jabłoni jest to Venturia inaequalis (Cooke ) Aderh. – na działanie stosowanego środka. Tyczy się to nie tylko oprysków mających chronić przed parchem, ale ogólnie wszystkich zabiegów prewencyjnych. Powstawanie szczepów opornych na działanie środków może mieć skutki nie tylko dla danego gospodarstwa, ale też dla przyległych. Grzyby w trakcie procesu rozmnażania potrafią migrować na strugach wiatru nawet do czterech kilometrów. Pojawienie się w sadzie szczepu opornego może być wynikiem zeszłorocznych działań danego sadownika lub migracji grzybów z innego sadu.

Objawy parcha jabłoni.

Objawy parcha to w początkowym stadium porażenia oliwkowo zielone plamy na liściach, następnie zmieniają one barwę na czarno brunatną. Plamy pojawiają się na górnej powierzchni liści. Podobne zmiany pojawiają się również na owocach lub zarodkach w zależności od fazy ich rozwoju wegetacyjnego. Zasychanie i opadanie liści a także przekształcanie się plam na liściach w uwypuklenia to już wyraźny sygnał o ostrym porażeniu danego drzewa. W przypadku owoców w ostatniej fazie porażenia pojawiają się korkowate przerosty miąższu i głębokie spękania. Nie potrzeba zbyt bujnej wyobraźni by stwierdzić, iż takie owoce nie znajdą uznania u nabywców detalicznych, a i odbiorcy przemysłowi muszą uwzględnić zwiększoną zawartość suchej nie przydatnej masy w całkowitej masie owoców.

Jak stosować węglan potasu w zwalczaniu parcha jabłoni.

Jednym z podstawowych narzędzi sadowników Europy zachodniej w walce z parchem jabłoni jest węglan potasu. Ciecz roboczą należy przygotować rozpuszczając od 6 do 10 kg węglanu w 1000 l wody. Tak przygotowana ilość wystarcza do skutecznej aplikacji dla standardowo obsadzonego sadu o powierzchni jednego hektara. Należy unikać dawek o większym stężeniu można bowiem doprowadzić do poparzenia liści lub/i rdzy na owocach. 

Oprysk można stosować bez względu na temperaturę. Efekty działania węglanu potasu nie wykazują żadnej korelacji z temperaturą aplikowanej cieczy jak i otoczenia. Pamiętać jednak należy, iż węglan potasu jak większość soli węglanowych jest silnie higroskopijny i w związku z tym jest łatwo zmywalny. W związku z tym oprysków nie należy planować w oderwaniu od prognozy pogody. Powtórzenie aplikacji po intensywnych opadach również wydaje się być wskazane

Zalety stosowania węglanu potasu.

Oprysk węglanem jest całkowicie bezpieczny dla ostatecznego konsumenta owoców. Nie daje on bowiem pozostałości w owocach. W związku z tym nie stosuje się w jego przypadku okresów karencyjnych. Im więc bliżej do zbiorów tym chętniej jest on wybierany.

Również oporność na tak prostą substancję nie wykształca się u znanych szczepów Venturia inaequalis (Cooke ) Aderh, a co za tym idzie stosowanie go w danym roku nie spowoduje problemów w roku przyszłym. Żaden ze znanych patogenów nie wykazuje nabytej oporności na ten preparat. Jego częste stosowanie nie niesie za sobą ryzyka wyselekcjonowania w sadzie szczepu opornego.

Kolejnym argumentem przemawiającym za węglanem jest jego relatywnie niska cena, a stosowanie go w połączeniu z preparatami miedziowymi lub siarkowymi powoduje, że z środka interwencyjnego przeradza się on w środek prewencyjny.

Reasumując, węglan sodu nie daje pozostałości w owocach chronionych roślin - brak okresów karencji. Nie występuje w jego przypadku problem oporności, nie stwierdzono patogenów uodpornionych na działanie środka. Należy unikać oprysku przed opadem atmosferycznym i powtarzać zabieg po opadzie, który mógł zmyć środek. Węglan potasu działa także w niskich temperaturach, a jego relatywnie niska cena to kolejny argument przemawiający za częstszym jego stosowaniem.

 

 

Węglan potasu dostępny w distripark.com.

 

 

belka

*Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawiony opis, w szczególności zastosowanie produktów ma charakter przykładowy i stanowi niewiążącą informację o charakterystyce i możliwościach ich wykorzystania/zastosowania. W każdym przypadku przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady specjalisty czy konkretne wykorzystanie jest bezpieczne i uzasadnione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie proponowanych rozwiązań, nawet w bardzo podobnych sytuacjach.