Metoda miedziowania katalitycznego to proces umożliwiający metalizowanie powierzchni niemetalicznych, w tym dielektryków a nawet plastiku. Proces polega na napyleniu na przygotowaną powierzchnię dielektryka dwóch roztworów roboczych A i B. Aktywowana wcześniej powierzchnia pokrywa się miedzią w wyniku jej redukcji następującej gdy ciecze robocze A i B spotkają się na miedziowanej powierzchni. Redukcja ma miejsce jedynie na aktywowanej i przygotowanej wcześniej powierzchni roboczej. Aktywacji można dokonać np. przy pomocy palladu. Celem aktywowania, uczulenia  powierzchni plastiku jest osadzenie na niej drobnych ilości metalu szlachetnego. Wydzielony w ten sposób np. pallad jest katalizatorem w procesie miedziowania chemicznego. Naniesiona powłoka miedzi może być podstawą do dalszej obróbki np. miedziowania galwanicznego. Proces miedziowania galwanicznego jest dużo bardziej wydajny i umożliwia nanoszenie znacznie grubszych warstw metalu. Niestety galwanizacja nie jest możliwa na powierzchniach nieprzewodzących prądu elektrycznego. 
Uczulenia można dokonać np. w roztworze soli palladu o składzie:

    - Woda destylowana (czysta) 1 l
    - Chlorek palladu (II) (czysty) 0,2 g/l
    - Kwas solny (czysty) (d=1,19) 10 ml/l

Po aktywacji należy przedmiot poddać dokładnemu oczyszczeniu po przez płukanie w wodzie destylowanej a następnie, bardzo starannie, wypłukać go w zimnej wodzie bieżącej pozostawiając pod strumieniem tej wody przez co najmniej minutę. Starając się aby woda docierała swobodnie do całej powierzchni mającej następnie podlegać procesowi metalizowania. 

Tak przygotowany przedmiot można już poddać procesowi miedziowania używając kąpieli roboczych o składzie:

Ciecz robocza A:

    - Woda destylowana 1 l
    - Siarczan (VI) miedzi (II) (pięciowodny) 35 g/l

    - Kwas siarkowy (VI) (d=1,84) 50 ml/l

Ciecz robocza B:

    - Woda destylowana 1 l
    - Fosfinian (podfosforyn) sodu (jednowodny) 50 g/ l
 
Ciecze robocze nakładamy na przygotowaną powierzchnię podając dwie części objętościowe cieczy roboczej A,  na jedną część objętościową cieczy roboczej B. Ciecze robocze A i B powinny być nakładane z dwóch niezależnie tryskających dysz pistoletów do chemicznego metalizowania i spotykać się dopiero na powierzchni miedziowanej. Temperatura nakładanej cieczy powinna wynosić 80 stopni Celsjusza. 

Miedziowania katalitycznego można również dokonywać w kąpielach nie wymagających podwyższonych temperatur pracy oraz aplikacji przy pomocy natrysku.
Przykładem takiej kąpieli, wydajnej w temperaturze pokojowej jest również dwu składnikowa kąpiel:

Ciecz robocza A:

    - Woda destylowana 1 l
    - Siarczan (VI) Miedzi (II) (pięciowodny) 35 g/l
     - Winian sodu i potasu 170 g/l
    - Wodorotlenek sodu 50 g/l
 

Ciecz robocza B:

    - Formaldehyd (roztwór 40%)

Na pięć części objętościowych cieczy roboczej A stosujemy jedną część cieczy roboczej B. Miedziowanie prowadzimy zanurzając obrabiany przedmiot w kąpieli na 15-30 minut. Kąpiel możemy dla przedmiotów wrażliwych na nadtrawienia rozcieńczać bez uszczerbku dla jej właściwości roboczych wodą destylowaną w proporcji 1:1 lub 1:3.
Niestety obie przytoczone kąpiele miedziujące charakteryzują się niską stabilnością. Na rynku dostępne są stabilizatory, jednak ich skład i wpływ na proces są tajemnicą producenta.

 

 

Siarczan miedzi, wodorotlenek sodu, kwas solny i woda destylowana do nabycia w distripark.com.

 

 

Szlaczek

*Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawiony opis, w szczególności zastosowanie produktów ma charakter przykładowy i stanowi niewiążącą informację o charakterystyce i możliwościach ich wykorzystania/zastosowania. W każdym przypadku przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady specjalisty czy konkretne wykorzystanie jest bezpieczne i uzasadnione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie proponowanych rozwiązań, nawet w bardzo podobnych sytuacjach.