Miedziowanie chemiczne to proces pokrywania metalu miedzią bez użycia zewnętrznego źródła prądu. To takie prądowe miedziowanie bez prądu. W tym procesie wykorzystane jest zjawisko wypierania z roztworu metali „bardziej szlachetnych” (słabiej elektroujemnych) przez metale „mniej szlachetne” (silniej elektroujemne). W przypadku miedziowania przedmiotów żelaznych lub stalowych, zanurzonych w roztworze soli miedzi, np. siarczanu miedzi, zachodzi odkładanie powłoki miedzianej (metalu słabiej elektroujemnego, bardziej szlachetnego) na powierzchni żelaza stali (metalu mniej szlachetnego, bardziej elektroujemnego). W wyniku miedziowania chemicznego powstają powłoki bardzo ciężkie rzędu 0,02 - 0,2 mikrometra. Jakość powłok w dużej mierze zależy od składu roztworu, intensywności mieszania roztworu, czasu ekspozycji i doświadczenia operatora. Miedziowanie chemiczne nadaje się jedynie do nanoszenia powłok ozdobnych, przez co nie jest wykorzystywane powszechnie w procesach technologicznych.

Najprostszym roztworem do miedziowania chemicznego jest ciecz robocza o składzie:

    - Woda destylowana 1 l
    - Siarczan (VI) miedzi (II) (pięciowodny) 50 g/l

    - Kwas siarkowy (VI) (d=1,84) 5-10 ml/l

Czas ekspozycji należy w przypadku tego roztworu ograniczyć do kilku lub kilkudziesięciu sekund. Zbyt długi czas spowoduje nadtrawienie przedmiotu i odwarstwienie powłoki. Proces należy przeprowadzać w temperaturze z przedziału 15 - 20 stopni Celsjusza silnie mieszając.

Do procesu miedziowania przedmiot należy solidnie przygotować – odtłuścić, wytrawić i zaktywować. Po miedziowaniu należy jak najszybciej cały przedmiot poddać zobojętnieniu w roztworze wodorotlenku sodu lub węglanu sodu. Następnie wypłukać w wodzie destylowanej i osuszyć.

Inną metodą miedziowania ozdobnego umożliwiającą nakładanie powłok błyszczących jest bębnowanie z trocinami nieżywicznymi, nasączonymi roztworem miedziującym, zawierającym kompleksowe sole miedzi.

Na przykład o składzie :

    - Woda destylowana 1 l
    - Siarczan (IV) miedzi (II) (pięciowodny) 37,5 g/l
    - Amoniak (25% roztwór wodny) 50 ml
    - Kwas winowy 50-100 ml

Taką cieczą roboczą nasączamy trociny drzew nieżywicznych, następnie przedmioty wraz z trocinami umieszczamy w bębnie drewnianym i przy zastosowaniu wolnych obrotów bębnowania poddajemy je procesowi przez około 30 minut. Po tym czasie oddzielamy trociny od miedziowanych elementów i poddajemy zobojętnieniu w roztworze wodorotlenku sodu lub węglanu sodu i płukaniu w wodzie destylowanej. Pomiedziowane przedmioty są błyszczące, bowiem przy tak prowadzonej obróbce następuje jednoczesne osadzanie i polerowanie powłoki.

 

 

Siarczan miedzi, woda dejonizowana i substancje neutralizujące (soda kaustyczna i węglan sodu) do nabycia w distripark.com

 

 

Szlaczek

*Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawiony opis, w szczególności zastosowanie produktów ma charakter przykładowy i stanowi niewiążącą informację o charakterystyce i możliwościach ich wykorzystania/zastosowania. W każdym przypadku przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady specjalisty czy konkretne wykorzystanie jest bezpieczne i uzasadnione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie proponowanych rozwiązań, nawet w bardzo podobnych sytuacjach.