Bydło, kozy i owce w okresie jesiennozimowym ze względu na stałe przebywanie w oborze są szczególnie narażone na schorzenia puszki racicowej. Schorzenia te ze względu na upośledzenie narządu ruchu wywołują u zwierzęcia szczególnie dolegliwy dyskomfort powodowany instynktowną obawą przed drapieżnikami. Osobniki o zmniejszonej mobilności zawsze narażone były na ataki drapieżników, pomimo iż zagrożenie to w chowie przemysłowym zostało wyeliminowane instynkt nadal podpowiada zwierzęciu bądź gotowy do ucieczki. Brak takiej gotowości wywołuje niepokój i dyskomfort mogący objawiać się nadpobudliwością, spadkiem mleczności a także obniżoną kondycją ogólną przez co wyższą podatnością na zakażenia i infekcje w tym wtórne. 

Przyczyny i mechanizm powstawania zmian chorobowych w obrębie puszki racicowej.

Zwierzęta przebywające w oborze nie mają okazji wysuszyć puszki racicowej a co za tym idzie spoiwo międzykomórkowe jest wypłukiwane przez wszechobecną wilgoć. Skutkiem ubytków w spoiwie jest utrata strukturalnej i czynnościowej integralności komórek rogowych co powoduje mikropęknięcia w obrębie puszki rogowej. Mikropęknięcia plus wilgoć plus ciepło to idealne warunki do rozwoju bakterii keratolitycznych. Ich enzymy dodatkowo pogłębiają degradację rogu a obciążenia mechaniczne w połączeniu z coraz głębiej wnikającą wilgocią podrażniają tworzywo. Podrażniona tkanka produkuje róg coraz szybciej coraz słabszej jakości. Jeśli to błędne koło im słabszy róg tym większe podrażnienie tworzywa więc gorszy róg nie zostanie przerwane może doprowadzić do poważnych technopatii palców.

Profilaktyka w zakresie zmian chorobowych w obrębie puszki racicowej.

Poza regularnym myciem posadzek, przepędów, rusztów, wymiany ściółki i higieny stanowisk legowiskowych niezbędna jest okresowa dezynfekcja racic. Przeprowadza się ją w wannach na przepędach w płynie odkażającym i utwardzającym róg racic. Wanna na przepędzie powinna mieć łagodne spady i tak dobraną szerokość by każda z nóg została zanurzona w cieczy roboczej choć raz. Głębokość musi być na tyle duża by każda z racic zanurzyła się całkowicie wraz ze szparą między racicową.

Płynem powszechnie stosowanym w krajach Europy zachodniej w tym celu jest 2-10% roztwór wodny siarczanu miedzi. Siarczan miedzi jako środek dezynfekcyjny usuwa bakterie keratolityczne, ale również trwale upośledza metabolizm patogenów o rodowodzie grzybowym. Przy jednej kąpieli prewencyjnej można więc uzyskać efekt ochronny przed bakteriami i grzybami a także osuszenie i wzmocnienie puszki rogowej racicy.

 

 

 

 

*Niniejszy artykuł ma wyłącznie charakter informacyjny. Przedstawiony opis, w szczególności zastosowanie produktów ma charakter przykładowy i stanowi niewiążącą informację o charakterystyce i możliwościach ich wykorzystania/zastosowania. W każdym przypadku przed zastosowaniem produktu należy zasięgnąć porady specjalisty czy konkretne wykorzystanie jest bezpieczne i uzasadnione. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za stosowanie proponowanych rozwiązań, nawet w bardzo podobnych sytuacjach.