Chlorek wapnia bezwodny spożywczy E509

Cena netto: od 2 430,89 zł od 2 430,89 zł
Cena brutto: od 2 989,99 zł od 2 989,99 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KC-K-0025

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Chlorek wapnia bezwodny spożywczy E509 – nieorganiczna sól jakości spożywczej stosowana jako regulator kwasowości. W przemyśle spożywczym wykorzystywany jest głównie jako substancja wiążąca, stabilizująca.

Działanie:

 • Stabilizujące
 • Regulujące pH
 • Poprawiające konsystencję produktu
 • Przyśpiesza i zwiększa krzepliwość produktu

Zastosowanie:

 • Produkcja serów
 • Przemysł cukierniczy
 • Przemysł warzywno-owocowy
 • Przemysł piekarski
Produkt tylko dla firm
Chlorek wapnia bezwodny spożywczy E509

Zastosowanie

Chlorek wapnia bezwodny spożywczy E509 – jest powszechnie stosowanym w przemyśle spożywczym regulatorem kwasowości. Często wykorzystywany jest w przemyśle serowarskim, cukierniczym oraz piekarskim. Chlorek wapnia poprawia konsystencję gotowego produktu. Jest bezpiecznym składnikiem stosowanym w produkcji twarogów, serów żółtych oraz serów dojrzewających. Dzięki dobrym właściwościom wiążącym wykorzystywany jest w produkcji dżemów, galaretek oraz marmolad. Chlorek wapnia stanowi dodatkowe źródło wapnia w produktach spożywczych. Jego obecność przyśpiesza wchłanianie wapnia przez organizm. Bezwodny chlorek wapnia jest dobrze rozpuszczalny i jest dobrym źródłem jonów wapnia. Chlorek wapnia bezwodny poprawia zwartość i strukturę produktu dzięki czemu produkty końcowe wizualnie prezentują się korzystniej dla konsumenta końcowego. Chlorek wapnia stosowany jest w produkcji śmietany, mleka zagęszczonego oraz proszku mlecznego.

Właściwości

Nazwa: Chlorek wapnia bezwodny
CAS: 10043-52-4
Wygląd zewnętrzny: biały higroskopijny proszek/granulki
Zawartość głównego składnika: min. 95 %
Wzór: CaCl2
Masa molowa: 110,98 g/mol
pH: neutralne lub lekko alkaliczne
Granulacja: 1,25-5 mm
Temperatura topnienia: 772 °C
Gęstość nasypowa: > 700g/cm3

Środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319 Działa drażniąco na oczy.

Zwroty wskazujące środki ostrożności:
P264 Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top