Koagulant glinowy PAX 18

Cena netto: od 257,00 zł od 257,00 zł
Cena brutto: od 316,11 zł od 316,11 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt dostępny
Kod produktu: PAX-K-0001

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant glinowy PAX 18 kanister 20 l – wodny roztwór chlorku poliglinu o jasnożółtej barwie. Odnajduje zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej, w procesie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wielkoprzemysłowych (zapobiega puchnięciu osadu czynnego). Używany jest również przy produkcji papieru, rekultywacji jezior, wytwarzaniu koagulantów glinowych zmodyfikowanych. Waga netto produktu ok. 28 kg. PAX 18 dostępny w opakowaniach kanister 20 l 24 kanistry 20 l kontener DPPL 1200 kg
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Koagulant PAX 18 – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 883:2004 typ 1. Okres przydatności do użytkowania: 8 miesięcy. Jest koagulantem niskozasadowym zawierającym glin na trzecim stopniu utlenienia. Stosowany jako flokulant i koagulant przy procesach technologicznych oczyszczania wody przemysłowej oraz ścieków komunalnych. Używany do rekultywacji jezior tzn. polepszania jakości wody oraz poprawy ekosystemu zbiornika wodnego. Nadaje się do uzdatniania wody pitnej i charakteryzuje się skutecznym zwalczaniem bakterii nitkowatych w osadzie. Stosowany również w przemyśle papierniczym. Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny: Glin (Al3+) ……………...............9,0 ± 0,3 % Al2O3……………………................17 ± 0,6 % Cl-………………………..................21 ± 1 % Zasadowość…………..............41 ± 3 % Żelazo (Fe tot)…………............< 0,01 % Gęstość (20°C)……….............1,37 ± 0,02 g/cm3 Lepkość (20°C)…………..........35 ± 10 mPas pH (20°C)…………………............< 1 Temp. krystalizacji……….......-20°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290 - Może powodować korozję metali H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264a - Dokładnie umyć ręce po użyciu P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem P406 - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Koagulant glinowy PAX 18 kanister 20 l

Cena netto: 257,00 zł
Cena brutto: 316,11 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX 18 24 kanistry 20 l

Cena netto: 5 472,00 zł
Cena brutto: 6 730,56 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX 18 kontener DPPL 1200 kg

Cena netto: 3 820,00 zł
Cena brutto: 4 698,60 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX XL 19H kanister 20 l

Cena netto: 309,70 zł
Cena brutto: 380,93 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX XL 19H 24 kanistry 20 l

Cena netto: 6 523,20 zł
Cena brutto: 8 023,54 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener DPPL 1200 kg

Cena netto: 6 499,50 zł
Cena brutto: 7 994,39 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu kanister 20 l

Cena netto: 158,20 zł
Cena brutto: 194,59 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu 24 kanistry 20 l

Cena netto: 2 589,60 zł
Cena brutto: 3 185,21 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu DPPL 1200 kg

Cena netto: 1 290,00 zł
Cena brutto: 1 586,70 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top