Koagulant glinowy PAX 18 kontener DPPL 1200 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 4 298,70 zł (3,58 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 287,40 zł (4,41 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 1 szt.

Kod produktu: PAX-00003

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant glinowy PAX 18 kontener DPPL 1200 kg – wodny roztwór chlorku poliglinu o jasnożółtej barwie. Odnajduje zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej, w procesie oczyszczania ścieków komunalnych oraz wielkoprzemysłowych (zapobiega puchnięciu osadu czynnego). Używany jest również przy produkcji papieru, rekultywacji jezior, wytwarzaniu koagulantów glinowych zmodyfikowanych.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Koagulant glinowy PAX 18 kontener DPPL 1200 kg

Zastosowanie

Koagulant PAX 18 – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 883:2004 typ 1. Okres przydatności do użytkowania: 8 miesięcy. Jest koagulantem niskozasadowym zawierającym glin na trzecim stopniu utlenienia. Stosowany jako flokulant i koagulant przy procesach technologicznych oczyszczania wody przemysłowej oraz ścieków komunalnych. Używany do rekultywacji jezior tzn. polepszania jakości wody oraz poprawy ekosystemu zbiornika wodnego. Nadaje się do uzdatniania wody pitnej i charakteryzuje się skutecznym zwalczaniem bakterii nitkowatych w osadzie. Stosowany również w przemyśle papierniczym.

Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania.

Właściwości

Skład chemiczny:
Glin (Al3+) ……………...............9,0 ± 0,3 %
Al2O3……………………................17 ± 0,6 %
Cl-………………………..................21 ± 1 %
Zasadowość…………..............41 ± 3 %
Żelazo (Fe tot)…………............< 0,01 %
Gęstość (20°C)……….............1,37 ± 0,02 g/cm3
Lepkość (20°C)…………..........35 ± 10 mPas
pH (20°C)…………………............< 1
Temp. krystalizacji……….......-20°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 - Może powodować korozję metali
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264a - Dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P406 - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top