Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener DPPL 1200 kg

Ocena:
100% of 100
Cena netto: 4 110,00 zł (3,43 zł / 1 kg)
Cena brutto: 5 055,30 zł (4,21 zł / 1 kg) w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Zapytaj o produkt

W magazynie: 20 szt.

Kod produktu: PAX-00006

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
  DPPL
 • Zawartość:
  1200 kg
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener 1200 kg – wodny roztwór chlorku poliglinu o barwie szarej. Odnajduje zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej, wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczaniu ścieków.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener DPPL 1200 kg

Zastosowanie

Koagulant PAX XL 19H – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 883:2004 typ 2. Okres przydatności do użytkowania: 12 miesięcy. Jest bardzo wydajnym koagulantem wysokozasadowym zawierającym glin na trzecim stopniu utlenienia. Stosowany jako koagulant przy procesach technologicznych oczyszczania wody przemysłowej. Nadaje się do uzdatniania wody pitnej i charakteryzuje się skutecznym zwalczaniem bakterii nitkowatych w osadzie.

Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania. Zalecana temperatura przechowywania powyżej: 0 oC.

Właściwości

Skład chemiczny:
Glin (Al3+) …………….............12,5 ± 0,5 %
Al2O3…………………..…............23,6 ± 1,0 %
Cl-………………………................8,5 ± 1,0 %
Zasadowość………..…..........85 ± 5 %
Żelazo (Fetot)………….........…< 0,7 %
Gęstość (20°C)……….....…...1,34 ± 0,03 g/cm3
Lepkość (20°C)………....…....25 ± 5 mPas
pH (20°C)……………........……..< 3,5 ± 0,4
Temp. krystalizacji………....-5°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H290 - Może powodować korozję metali
H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P264a - Dokładnie umyć ręce po użyciu
P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i
można je łatwo usunąć. nadal płukać.
P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem
P406 - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej

Dodaj nową opinię

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy PAX 18 kanister 20 l

Cena netto: 205,31 zł
Cena brutto: 252,53 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy PAX 18 24 kanistry 20 l

Cena netto: 3 378,54 zł
Cena brutto: 4 155,60 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy PAX 18 kontener DPPL 1200 kg

Cena netto: 2 024,96 zł
Cena brutto: 2 490,70 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy PAX XL 19H kanister 20 l

Cena netto: 238,00 zł
Cena brutto: 292,74 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy PAX XL 19H 24 kanistry 20 l

Cena netto: 4 368,00 zł
Cena brutto: 5 372,64 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu kanister 20 l

Cena netto: 158,20 zł
Cena brutto: 194,59 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu 24 kanistry 20 l

Cena netto: 2 589,60 zł
Cena brutto: 3 185,21 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu DPPL 1200 kg

Cena netto: 1 290,00 zł
Cena brutto: 1 586,70 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy PAX 18

od 205,31 zł
od 252,53 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Koagulant glinowy PAX XL 19H

od 238,00 zł
od 292,74 zł
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka distripark.com sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny). Możesz skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych e-mailowo: iod.distriparkcom@pcc.eu.

Twoje dane przetwarzamy w celu komunikacji z Tobą i udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest uzasadniony interes administratora danych lub strony trzeciej (zwrotny kontakt z Tobą, nasz marketing lub partnerów, w tym Grupy PCC, któremu możesz się sprzeciwić), lub podjęcie działań na Twoje żądanie, przed zawarciem ew. umowy - w zależności od treści Twojej wiadomości.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do zakończenia komunikacji z Tobą lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym czasie masz prawo do:

 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych;
 • dostępu do swoich danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii;
 • żądania sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcami Twoich danych mogą być firmy, które wspierają nas w komunikacji z Tobą i pomagają nam prowadzić sklep, zewnętrzne firmy doradcze (w tym prawne, marketingowe i rachunkowe) lub zewnętrzni specjaliści z zakresu IT, w tym podmioty z Grupy PCC.

Więcej o tym, jak przetwarzamy Twoje dane dowiesz się z naszej Polityki Prywatności.

Back to top