Koagulant glinowy PAX XL 19H

Cena netto: od 309,70 zł od 309,70 zł
Cena brutto: od 380,93 zł od 380,93 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: PAX-K-0002

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Koagulant glinowy PAX XL 19H kanister 20 l – wodny roztwór chlorku poliglinu o barwie szarej. Odnajduje zastosowanie w uzdatnianiu wody pitnej i przemysłowej, wód powierzchniowych i podziemnych oraz oczyszczaniu ścieków. Waga netto produktu ok. 27 kg. PAX XL19H dostępny w opakowaniach kanister 20 l 24 kanistry 20 l kontener DPPL 1200 kg
Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny

Zastosowanie

Koagulant PAX XL 19H – posiada wysoką jakość zgodnie z europejską normą EN 883:2004 typ 2. Okres przydatności do użytkowania: 12 miesięcy. Jest bardzo wydajnym koagulantem wysokozasadowym zawierającym glin na trzecim stopniu utlenienia. Stosowany jako koagulant przy procesach technologicznych oczyszczania wody przemysłowej. Nadaje się do uzdatniania wody pitnej i charakteryzuje się skutecznym zwalczaniem bakterii nitkowatych w osadzie. Dozowanie powinno przeprowadzać się za pomocą pomp membranowych, odpornych na korozję. Produkt powinien być stosowany bez rozcieńczania. Zalecana temperatura przechowywania powyżej: 0 oC.

Właściwości

Skład chemiczny: Glin (Al3+) …………….............12,5 ± 0,5 % Al2O3…………………..…............23,6 ± 1,0 % Cl-………………………................8,5 ± 1,0 % Zasadowość………..…..........85 ± 5 % Żelazo (Fetot)………….........…< 0,7 % Gęstość (20°C)……….....…...1,34 ± 0,03 g/cm3 Lepkość (20°C)………....…....25 ± 5 mPas pH (20°C)……………........……..< 3,5 ± 0,4 Temp. krystalizacji………....-5°C

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3264
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia: H290 - Może powodować korozję metali H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu Zwroty wskazujące środki ostrożności: P261 - Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy. P264a - Dokładnie umyć ręce po użyciu P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 - W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. nadal płukać. P310 - Natychmiast skontaktować się z Ośrodkiem Zatruć lub lekarzem P406 - Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję / … o odpornej powłoce wewnętrznej

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Polecane produkty

Koagulant glinowy PAX 18 kanister 20 l

Cena netto: 257,00 zł
Cena brutto: 316,11 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX 18 24 kanistry 20 l

Cena netto: 5 472,00 zł
Cena brutto: 6 730,56 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX 18 kontener DPPL 1200 kg

Cena netto: 3 820,00 zł
Cena brutto: 4 698,60 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX XL 19H kanister 20 l

Cena netto: 309,70 zł
Cena brutto: 380,93 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX XL 19H 24 kanistry 20 l

Cena netto: 6 523,20 zł
Cena brutto: 8 023,54 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy PAX XL 19H kontener DPPL 1200 kg

Cena netto: 6 499,50 zł
Cena brutto: 7 994,39 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu kanister 20 l

Cena netto: 158,20 zł
Cena brutto: 194,59 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu 24 kanistry 20 l

Cena netto: 2 589,60 zł
Cena brutto: 3 185,21 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Koagulant glinowy roztwór siarczanu glinu DPPL 1200 kg

Cena netto: 1 290,00 zł
Cena brutto: 1 586,70 zł

Obecna cena jest najniższą (od 30 dni).

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top