Siarczan miedzi pięciowodny techniczny

Cena netto: od 400,00 zł od 400,00 zł
Cena brutto: od 492,00 zł od 492,00 zł w tym 23% VAT
Nie zawiera kosztów wysyłki
Rabat 18.7%
Zapytaj o dostępność
Produkt wyprzedany
Kod produktu: KOS-K-0007

Specyfikacja

 • Opakowanie jednostkowe:
 • Zawartość:
 • Opakowanie zbiorcze:
 • pH:
  0
 • Odczyn:
 • Kolor:
 • Zapach:

O produkcie

Siarczan miedzi pięciowodny techniczny 25 kg – Nieorganiczna sól kwasu siarkowego i miedzi zwana również pentahydratem siarczanu miedzi (II) - CuSO4x5H2O - dawniej nazywana witriolem miedzi lub kamieniem sinym. Krystaliczna silnie higroskopijna substancja o charakterystycznej niebieskiej barwie i drobnych kryształach. Wielkością kryształy przypominają kryształy cukru. Siarczan miedzi jest silnie toksyczny dla organizmów wodnych. Po przedostaniu się do środowiska naturalnego nie podlega biodegradacji i nie jest usuwany w sposób naturalny. Kumuluje się w wodach powierzchniowych i gruntowych wywołując długotrwałe zmiany w zanieczyszczonych akwenach.

Produkt tylko dla firm
Produkt niebezpieczny
Siarczan miedzi pięciowodny techniczny

Zastosowanie

Siarczan miedzi znajduje zastosowanie w profilaktyce chorób racic u bydła. Więcej szczegółów na temat zapobiegania technopatii palców u bydła na naszym blogu.


Siarczan miedzi to niezbędny składnik formulacji przy miedziowaniu chemicznym - szczegóły na naszym blogu. Trudno również sporządzić ciecz roboczą do miedziowania katalitycznego bez użycia siarczanu miedzi - dla zainteresowanych materiał na blogu. Siarczan miedzi znajduje zastosowania w kąpielach galwanizacyjnych przy miedziowaniu z użyciem prądu elektrycznego - więcej na naszym blogu. 

Bezwodny siarczan miedzi jest substancją biała silnie higroskopijną. Dopiero po uwodnieniu nabiera charakterystycznej niebieskiej barwy. Ze stanu pentahydratu można przywrócić go do bezwodnika ogrzewając najpierw do temperatury 102 stopni Celsjusza, w której to temperaturze przechodzi on w wyniku silnie endotermicznej przemiany w trihydrat i następnie po dostarczeniu kolejnej porcji ciepła i podgrzaniu do temperatury 197 stopni Celsjusza kolejna przemiana sprawia iż otrzymujemy bezwodny siarczan miedzi (II). Z uwagi na wysoką toksyczność i właściwości grzybobójcze siarczan miedzi jest powszechnie stosowany w formie roztworu wodnego jako fungicyt w procesie konserwacji drewna. Wykorzystuję się go w procesie miedziowania elektrolitycznego w tak zwanych kąpielach kwaśnych oraz do elektrolitycznego wytwarzania anod miedzianych. Siarczan miedzi znajduje również zastosowanie w weterynarii. Szczególnie chętnie stosowany do zwalczania grzybic i zgnilizny kopyt u koniowatych i innych kopytnych. Ze względu na wysoką toksyczność siarczanu miedzi dla organizmów wodnych należy zachować szczególną ostrożność w czasie transportu i stosowania by nie doprowadzić do niekontrolowanego uwolnienia do środowiska naturalnego. Siarczan miedzi nie podlega biodegradacji i po jednorazowym wprowadzeniu do zbiornika wodnego nie jest z niego usuwany w sposób naturalny powodując długotrwałe skutki skarżenia toksycznego.

Środki ostrożności

 • Produkt ADR
 • Grupa pakowania: III
 • UN 3077

Zwroty ostrzegawcze:

 • H350- może powodować raka
 • H360D- może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
 • H302- działa szkodliwie po połknięciu
 • H318- powoduje poważne uszkodzenie oczu
 • H317- może powodować reakcję alergiczną skóry
 • H373- powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzalne narażenie
 • H410- działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe zmiany

Zwroty określające warunki bezpiecznego stosowania:

 • P201 – przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności
 • P308+313 – w przypadku narażenia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza
 • P501- zawartość/pojemnik usuwać do producenta półproduktu
 • P273- unikać uwolnienia do środowiska
 • P260- nie wdychać pyłu

Dodaj nową opinię

Review are only issued by customers who have purchased product

Oceń produkt

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i Google
Polityka prywatności i Warunki korzystania z usługi

Administratorem Danych Osobowych jest distripark.com sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zwrotnego kontaktu – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie lub podjęcia tych działań – podstawą przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6. ust. 1 lit. f RODO) lub podjęcie działań na żądanie Klienta, zmierzających do zawarcia umowy (art. 6. ust. 1 lit. b RODO).

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora w zakładce Ochrona Danych Osobowych.

Back to top